Đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế hiệu quả nhờ Chương trình 135

Xác định Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững nói chung và Chương trình 135 nói riêng có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của vùng DTTS&MN và ở các xã đặc biệt khó khăn (ĐBKK), thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh Đắk Nông đã có sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, qua đó góp phần quan trọng trong công cuộc xóa đói giảm nghèo của tỉnh.

Nhiều gia đình khi được vay vốn, hỗ trợ con giống đã phát triển kinh tế có hiệu quả

(Ảnh: Báo Đắk Nông)

Việc quán triệt, tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản liên quan đến Chương trình 135 được tổ chức thường xuyên, liên tục với nhiều nội dung phong phú, đa dạng như: Tập huấn, lồng ghép vào hoạt động của các tổ chức, đoàn thể ở cơ sở; thông tin tuyên truyền thông qua báo chí, truyền hình, bản tin phát thanh ở cấp xã, thôn bản; qua hệ thống áp phích ở trụ sở UBND xã, gắn biển tên công trình... Cùng với đó, các hoạt động phổ biến, chính sách dân tộc khác cũng đã được lồng ghép nội dung thực hiện Chương trình 135 để nâng cao nhận thức cho bà con. Qua công tác thông tin, tuyên truyền, người dân nhận thức được mục tiêu, quy mô nguồn vốn và vai trò của mình trong việc thực hiện, tác động mạnh mẽ, khơi dậy được ý thức chủ động thoát nghèo, vươn lên làm giàu của đồng bào vùng dân tộc thiểu số (DTTS), vùng ĐBKK, nhất là người dân thấy được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, nhận thức được hậu quả của sự đói nghèo để chủ động vươn lên thoát nghèo.

Năm năm qua, thông qua thực hiện Chương trình 135, các chính sách ưu đãi như vay vốn lãi suất thấp, hỗ trợ vật tư, thiết bị, cây trồng, vật nuôi đã giúp đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở nhiều địa phương phát triển kinh tế có hiệu quả.

Ông K’Sớ ở thôn 9, xã Quảng Khê (Đắk Glong) được hỗ trợ vay vốn trên 200 triệu đồng, đầu tư chăm sóc hơn 5 ha cà phê và nuôi 30 con bò. Nhờ biết áp dụng khoa học kỹ thuật nên vườn cà phê đạt năng suất hơn 4 tấn/ha và đàn bò sinh sản tốt, cho hiệu quả kinh tế cao. Trừ chi phí, bình quân mỗi năm, gia đình ông có thu nhập khoảng 300 triệu đồng.

Ông K’Sớ cho biết: “Nếu không có chính sách ưu đãi của Nhà nước có lẽ gia đình tôi không thoát được cảnh khó khăn và nghèo. Từ nguồn vốn vay ưu đãi đầu tư vào sản xuất có hiệu quả, gia đình tôi hiện nay có của ăn, của để, lo cho con cái có điều kiện sống tốt hơn và làm nhà".

Tương tự, nhiều gia đình đồng bào DTTS nhờ được vay vốn ưu đãi nên đầu tư trồng trọt, chăn nuôi và các dịch vụ phục vụ nông nghiệp, nên có điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, vươn lên làm giàu, có công ăn việc làm ổn định và thu nhập từ 300 - 400 triệu đồng/ năm.

Theo thống kê chưa đầy đủ, trong 5 năm (2015-2020), chính sách hỗ trợ lãi suất đã giúp 1.433 hộ đồng bào DTTS tại chỗ vay 5,153 tỷ đồng tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn. Những hộ DTTS vay vốn được hỗ trợ 40% lãi suất nhằm phục vụ phát triển nông nghiệp và các dịch vụ nông nghiệp nông thôn. Sau khi tiếp cận nguồn vốn, đồng bào mạnh dạn, chủ động hơn trong việc đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh. Cùng với những sự hỗ trợ, cách định hướng sáng tạo của các địa phương cũng giúp đồng bào thay đổi tư duy sản xuất, để phát triển kinh tế và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Theo Ban Dân tộc tỉnh, việc thực hiện Chương trình 135 và hỗ trợ vay vốn lãi suất thấp đã giúp đồng bào DTTS giảm nghèo, nâng cao đời sống. Đến nay, tỷ lệ hộ đồng bào DTTS nghèo chỉ còn 30,14%, giảm 2,9% so với trước đây là 33,1%, riêng đồng bào DTTS tại chỗ giảm 7,44%.

P.K