Đồng Tháp: Kịp thời giải ngân vốn vay giúp các hộ nghèo đầu tư sản xuất

Để giúp bà con nghèo tiếp cận với vốn chính sách, tỉnh Đồng Tháp đã có 11 phòng giao dịch thực hiện cho vay tại địa bàn. Tùy điều kiện và mục đích vay, mỗi hộ gia đình được xét vay từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng/hộ.

 Từ nguồn vốn vay hộ thoát nghèo, nhiều gia đình tại Đồng Tháp đã vươn lên làm ăn khá giả. (Ảnh: TTXVN)

Trong thời gian qua, tỉnh Đồng Tháp đã thực hiện tốt các chương trình tín dụng ưu đãi nhằm giúp người nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận nguồn vốn tín dụng, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt là mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, cải thiện và từng bước nâng cao điều kiện sống, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện.

Tỉnh Đồng Tháp đã ban hành, chỉ đạo thực hiện nhiều chính sách năng động, phù hợp với mục tiêu kiên trì xóa đói giảm nghèo nhanh và bền vững; đồng thời bảo đảm sự công bằng, dân chủ và an sinh xã hôi.

Cụ thể, các hoạt động tín dụng chính sách xã hội đã “tiếp vốn” đến tận tay các hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng chính sách, tạo động lực cho các hộ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, thoát nghèo bền vững.

Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Đồng Tháp đã tăng cường nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác qua các tổ chức như  Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên. Từ đó, kịp thời giải ngân vốn vay giúp các hộ nghèo, khó khăn, gia đình chính sách đầu tư sản xuất.

Sau thời gian giải ngân, các đơn vị liên quan sẽ phối hợp sẽ đến tìm hiểu thực tế từng hoàn cảnh, kiểm tra nguồn vốn, hướng dẫn các phương thức làm ăn, để nguồn vốn được sử dụng có hiệu quả. Điều đáng phấn khởi nhất là năm 2020 toàn xã chỉ còn 147 hộ nghèo (giảm khoảng 230 hộ so với năm 2019).

Hiện toàn tỉnh Đồng Tháp có 11 phòng giao dịch thực hiện cho vay tại địa bàn. Ngoài ra, đơn vị đã đặt 135/143 điểm giao dịch tại các xã, phường, thị trấn cùng 8 điểm giao dịch tại trụ sở ngân hàng.

Mỗi tổ tiết kiệm và vay vốn sẽ có quy ước hoạt động và thống nhất mức tiền gửi. Việc huy động tiền gửi qua tổ tiết kiệm và vay vốn sẽ tạo thói quen cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách tích lũy tiền, qua đó tạo nguồn vốn để trả nợ khi món vay đến hạn hoặc tạo nguồn để trả lãi khi hộ vay gặp khó khăn chưa trả được lãi cho ngân hàng.

Ngoài ra, việc huy động tiền gửi cũng tạo hiệu ứng cộng đồng, tạo sự thi đua giữa các thành viên trong Tổ tiết kiệm và vay vốn cùng nhau tham gia gửi tiền, cũng như tính tương trợ trong việc vay vốn, trả nợ.

Trong thời gian tới, để triển khai có hiệu quả hơn nữa tín dụng chính sách trên địa bàn, Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Đồng Tháp sẽ tiếp tục nhiều giải pháp nhằm đưa được nguồn vốn tín dụng chính sách đến được đúng đối tượng thụ hưởng, đáp ứng vốn kịp thời cho các hộ có nhu cầu và đủ điều kiện vay.

Bên cạnh đó, ngân hàng sẽ mở các lớp đào tạo để nâng cao nghiệp vụ ủy thác, ủy nhiệm cho các Tổ chức chính trị-xã hội nhận ủy thác, các tổ tiết kiệm và vay vốn; ứng dụng hiện đại hóa tin học trong hoạt động tín dụng chính sách, nhằm đưa nguồn vốn đến hộ dân một cách nhanh chóng kịp thời, tạo nhiều kênh trao đổi thông tin để phổ biến tuyên truyền vốn tín dụng chính sách, bên cạnh đó nắm bắt kịp thời nhu cầu, cũng như khó khăn, vướng mắc của hộ dân để kịp thời tháo gỡ./.

Chương Đài