Đồng Tháp phấn đấu giảm 0,5% hộ nghèo vào cuối năm 2021

Ngày 20/4, UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững, phấn đấu giảm 0,5% tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn cũ vào cuối năm 2021.

Thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân, đặc biệt là ở khu vực nông thôn, tỉnh Đồng Tháp Phấn đấu giảm 0,5% tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn cũ vào cuối năm 2021.

Cụ thể, trong năm 2021, tỉnh phấn đấu cho 16.209 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, học sinh, sinh viên được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội; đảm bảo cho 24.053 người nghèo và 77.682 người cận nghèo được hỗ trợ mua, cấp thẻ bảo hiểm y tế; Cải thiện nhà ở cho 1.000 hộ nghèo có khó khăn về nhà ở.

Thu nhập bình quân hộ nghèo năm 2020 tăng 2,01 lần so với thu nhập bình quân hộ nghèo đầu giai đoạn 2016 - 2020.

Bên cạnh đó, tỉnh hỗ trợ cho 1.000 lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo được học nghề; Tập huấn nâng cao năng lực cho 1.500 cán bộ giảm nghèo các cấp về kỹ năng quản lý và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững tại địa phương.

Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, năm 2020, nguồn vốn huy động cho công tác giảm nghèo của tỉnh gần 179 tỷ đồng; vốn tín dụng 444 tỷ đồng với hơn 13.000 hộ vay; cấp 124.843 thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình; miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho 26.041 học sinh; hỗ trợ xây mới 1.395 căn nhà ở cho hộ nghèo.