Đường dây nóng tư vấn và hỗ trợ nạn nhân mua bán người

Việc tiếp nhận thông tin nạn nhân buôn bán người của đường dây nóng từ số điện thoại 18001567 chuyển sang số điện thoại 111 thống nhất trên cả nước.

Ngày 14/12/2019, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cùng Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) phối hợp triển khai Dự án "Tăng cường hoạt động đường dây nóng tư vấn và hỗ trợ nạn nhân mua bán người tại Việt Nam” giai đoạn 2 (2019-2021).

Hiện nay dự án đang trong giai đoạn 2.

Giai đoạn 2 nhằm thành lập hệ thống đường dây nóng quốc gia để tăng cường cơ chế chuyển tuyến các dịch vụ tại Việt Nam, tiến tới hợp tác xuyên biên giới với các quốc gia lân cận trong hoạt động phòng, chống mua bán người.

Với sự hỗ trợ về tài chính và kỹ thuật của JICA, từ năm 2012, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội bắt đầu thực hiện dự án "Thành lập đường dây nóng phòng, chống mua bán người ở Việt Nam” nhằm tăng cường các chức năng hiện tại của đường dây Tư vấn và Hỗ trợ trẻ em (nay là Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111), mở rộng thêm chức năng phòng, chống mua bán người để đóng góp vào nỗ lực chung của Chính phủ trong công tác phòng, chống mua bán người, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho những nạn nhân bị mua bán.

Cũng trên cơ sở hoạt động của đường dây nóng, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Bộ Công an; Bộ Quốc phòng; Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã ký kết hợp tác, tạo cơ chế phối hợp chia sẻ thông tin, kết nối dịch vụ về phòng, chống mua bán người.

Trong bối cảnh tình hình mua bán người xảy ra ngày càng phức tạp, nhu cầu về dịch vụ tư vấn, cung cấp thông tin về di cư an toàn, phòng, chống mua bán người ngày càng tăng. Do vậy, việc thành lập đường dây nóng về phòng, chống mua bán người là một giải pháp hữu hiệu, phù hợp để tăng cường mạng lưới hợp tác, phối hợp về phòng, chống mua bán người tại Việt Nam.

Thu Hoài