DỰ ÁN AWEEV GIAI ĐOẠN 2021-2025: Cải thiện sinh kế cho hơn 2.600 người dân tộc thiểu số

Hội thảo giới thiệu Dự án “Nâng cao Quyền năng Kinh tế cho Phụ nữ tại Việt Nam” (viết tắt là AWEEV) vừa diễn ra với sự tham gia của đại diện Đại sứ quán Canada, UBND và các sở ban ngành tỉnh Lai Châu, tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam, các đối tác dự án và người hưởng lợi.

Tại hội thảo, các cán bộ CARE đã giới thiệu về cách tiếp cận tăng cường quyền năng kinh tế cho phụ nữ, các kết quả khảo sát ban đầu, tổng quan dự án, mục tiêu và cấu trúc nhân sự thực hiện dự án.

Đại diện các bên liên quan cũng đã có một cuộc thảo luận tích cực về sự tham gia của phụ nữ vào hoạt động kinh tế cũng như tác động của các công việc chăm sóc và nội trợ không lương đến thực hành kinh tế của phụ nữ. Quan trọng hơn cả, những người hưởng lợi đã trực tiếp chia sẻ về nguyện vọng và cảm nghĩ của họ đối với dự án. Đây vừa là động lực lại vừa là những thông tin hữu ích giúp dự án có thể đáp ứng được nhu cầu và mong đợi của người dân một cách tốt nhất.

Toàn cảnh hội thảo.

Dự án sẽ trực tiếp hỗ trợ hơn 2.600 phụ nữ và nam giới dân tộc thiểu số tại 9 xã của huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu và huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang trong giai đoạn từ 2021-2025.

AWEEV được mong đợi thúc đẩy các quyền kinh tế, đặc biệt là của nhóm phụ nữ nghèo ở nông thôn và phụ nữ dân tộc thiểu số ở Việt Nam và tăng cường sự tham gia của họ vào các hoạt động kinh tế được trả lương.

Các đại biểu chụp ảnh kỉ niệm.

Dự án được tài trợ bởi Bộ các Vấn đề Toàn cầu Canada, và hỗ trợ kỹ thuật từ Trung tâm hỗ trợ phát triển nông nghiệp hữu cơ (CODAS), Viện Nghiên cứu truyền thông phát triển (RED), Quỹ Hỗ trợ hộ gia đình thu nhập thấp phát triển kinh tế (VietED) cùng các đối tác địa phương.

(thoidai.com.vn)