Giai đoạn 2016-2020: Huy động đầu tư xây dựng nông thôn mới trên địa bàn đặc biệt khó khăn đạt gần 800.000 tỷ đồng

Theo báo cáo của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường, tính đến tháng 11/2020, tổng nguồn lực huy động từ ngân sách nhà nước, ngân sách địa phương, nguồn đóng góp của doanh nghiệp và nhân dân cho chương trình xây dựng nông thông mới ở các khu vực đặc biệt khó khăn lên tới gần 800.000 tỷ đồng.

Mới đây, tại TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái, Bộ NN-PTNT đã tổ chức hội nghị tổng kết chương trình xây dựng nông thôn mới ở vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-2020 và đề ra định hướng cho giai đoạn mới 2021-2025.

Hội nghị đánh giá 5 năm xây dựng nông thôn mới ở vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-2020

Báo cáo trình bày tại Hội nghị cho biết, trong giai đoạn 2016-2020, với sự quan tâm chỉ đạo và ưu tiên nguồn lực hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội, sự quyết tâm của hệ thống chính trị và nỗ lực vươn lên của một bộ phận người dân, đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân vùng đặc biệt khó khăn đã có nhiều khởi sắc.

Kết quả đạt được khá nổi bật, trong đó hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn vùng đặc biệt khó khăn, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, được chú trọng phát triển, góp phần nâng cao điều kiện sinh hoạt và sản xuất của người dân. Chất lượng đời sống văn hoá tinh thần của người dân vùng đặc biệt khó khăn ngày càng được nâng cao.

Hệ thống chính trị ở cơ sở thường xuyên được củng cố, kiện toàn. Vai trò của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới được phát huy. An ninh trật tự trên địa bàn đặc biệt khó khăn cơ bản được giữ vững.

Tính đến hết tháng 11/2020, 337/3.513 thôn, bản đặc biệt khó khăn thuộc Đề án 1385 được công nhận đạt chuẩn NTM (đạt 9,6%). Ước tính đến hết năm 2020 có khoảng 25% thôn, bản được công nhận đạt chuẩn NTM. Về cơ bản đã đạt mục tiêu “Góp phần hoàn thành mục tiêu phấn đấu cả nước không còn xã dưới 5 tiêu chí và trực tiếp cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống vật chất, tinh thần cho người dân”.

15 trong tổng số 108 xã (13,9%) thuộc 4 đề án xây dựng nông thôn mới đặc thù (Điện Biên, Lào Cai, Bắc Kạn, Nghệ An) đạt chuẩn nông thôn mới. Đồng thời, 130 trong tổng số 1.111 xã thuộc 85 huyện nghèo (xác định theo Chương trình Nghị quyết 30a của Chính phủ) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Về cấp huyện, 8/64 huyện nghèo thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn và 14/30 huyện nghèo được hưởng cơ chế theo Nghị quyết 30a thoát khỏi tình trạng khó khăn. Dự kiến đến cuối năm 2020 khoảng 32 huyện (50%) thoát khỏi huyện nghèo, nhưng chưa có huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Dự kiến đến cuối năm 2020 sẽ có khoảng 32 huyện (50%) thoát khỏi huyện nghèo, nhưng chưa có huyện nào được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới ở khu vực đặc biệt này.

Phát triển sản phẩm OCOP giúp các địa phương từng bước thoát nghèo

Theo Bộ NN-PTNT, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong 5 năm qua, tổng nguồn lực huy động đầu tư cho chương trình này tại khu vực đặc biệt khó khăn lên tới 791.909 tỷ đồng bằng 38,1% tổng vốn huy động của cả nước (cả nước là 2.079.819 tỷ đồng).

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị tiếp tục hỗ trợ các địa phương ở vùng đặc biệt khó khăn đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập so với các vùng, miền khác của cả nước trong giai đoạn 2021-2025 sắp tới.

Cùng với tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực đặc biệt khó khăn này, Phó Thủ tướng yêu cầu cần phải giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số; nhân rộng và phát triển phong trào toàn dân bảo vệ an ninh trên địa bàn nông thôn gắn với củng cố quốc phòng và giữ vững, bảo vệ chủ quyền, biên giới của Tổ quốc.

Linh San