GNI tập huấn bảo vệ trẻ em cho 23 giáo viên huyện Sơn Dương (Tuyên Quang)

Ngày 23-24/4, tại Tuyên Quang, tổ chức Good Neighbors International tại Việt Nam (GNI) đã tổ chức tập huấn về Quyền Trẻ em, truyền thông về Quyền Trẻ em cho 23 giáo viên đến từ 11 trường trung học cơ sở tham gia dự án Hope Letter trên địa bàn huyện Sơn Dương.

Trong 02 ngày tập huấn, các thầy cô được chia sẻ nhiều kiến thức về Quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em cũng như cách truyền thông về các nội dung này một cách hiệu quả đến học sinh và giáo viên khác trong trường. Tại buổi tập huấn, các thầy cô đã thảo luận và thống nhất kế hoạch truyền thông với các hình thức như kể chuyện, đóng kịch, hội họa hay âm nhạc. 

23 giáo viên đến từ 11 trường trung học cơ sở địa bàn huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) tham gia chương trình tập huấn.

Chia sẻ tại chương trình, các giáo viên cho rằng những nội dung tập huấn được đầu tư, thực tế và hữu ích. Các thầy cô sẽ áp dụng các kiến thức và phương pháp truyền thông được tập huấn tại trường học để nâng cao nhận thức về Quyền trẻ em tại trường.

Dự án Hope Letter do GNI thực hiện năm 2021 cung cấp các dịch vụ về phòng ngừa xâm hại cho trẻ em và hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Các hoạt động dự án sẽ triển khai bao gồm: Hỗ trợ trẻ có hoàn cảnh khó khăn được tiếp nhận từ Tổng đài Bảo vệ trẻ em 111; Chương trình “Kịch rối phòng chống xâm hại trẻ em”; Chương trình “Nâng cao nhận thức tự bảo vệ bản thân cho trẻ em”... Đối tượng hướng đến của dự án là nhóm học sinh tiểu học tại các địa bàn Hà Nội, Thanh Hóa, Tuyên Quang, Hòa Bình và Hà Giang với gần 30,000 trẻ em hưởng lợi.

Trong thời gian tới, GNI sẽ tiếp tục triển khai chương trình “Kịch rối phòng chống xâm hại trẻ em - GPS” và “Nâng cao năng lực tự bảo vệ bản thân cho trẻ - CES” cho học sinh tại 11 trường ngoài dự án tại huyện Sơn Dương.

(thoidai.com.vn)