Hà Giang chung tay bảo vệ an toàn cho phụ nữ và trẻ em

Sinh sống tại địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, nhận thức về vai trò phụ nữ trong gia đình và xã hội của một bộ phận người dân chưa cao nên nhiều phụ nữ và trẻ em tại Hà Giang có nguy cơ bị xâm hại, mua, bán, trở thành nạn nhân của bạo lực, tệ nạn xã hội.

Tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình cho phụ nữ dân tộc thiểu số bằng hình thức sân khấu hóa.

Với chủ đề hành động năm 2020 là “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Giang đã xây dựng kế hoạch hướng dẫn các cấp Hội thực hiện chủ đề năm. Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống xâm hại trẻ em bằng nhiều hình thức; tổ chức 3 lớp tập huấn cho 151 cán bộ Hội phụ nữ cấp cơ sở về phòng, chống xâm hại trẻ em. Các cấp Hội thành lập và duy trì 300 nhóm cộng đồng; duy trì 180 câu lạc bộ (CLB) “Phụ nữ tìm hiểu pháp luật”, 137 CLB “Xây dựng gia đình hạnh phúc”, 247 CLB “Gia đình nuôi con khoẻ, dạy con ngoan”. Phối hợp với lực lượng công an triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/2002/NQLT về “Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”; tổ chức 4.016 cuộc tuyên truyền cho trên 150.000 lượt người về Bộ luật Hình sự, Luật Phòng, chống mua, bán người, Luật Phòng, chống ma túy và các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm để hội viên, phụ nữ biết và chủ động phòng ngừa. Các cơ sở Hội duy trì hoạt động thường xuyên 76 tổ “Phụ nữ tự quản về an ninh trật tự” và 102 CLB: “Phòng, chống tệ nạn xã hội”, “Hội nàng dâu tự quản”, “Dòng họ tự quản về an ninh, trật tự”. Duy trì 870 “Địa chỉ tin cậy” ở cộng đồng nhằm hỗ trợ kịp thời và bảo đảm an toàn cho nạn nhân bị bạo lực gia đình. Thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Phụ nữ dân tộc thiểu số học chữ và nói tiếng phổ thông”, “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”. Vận động, hướng dẫn hội viên, phụ nữ thực hiện chính sách pháp luật về bình đẳng giới, hôn nhân gia đình, Dân số/KHHGĐ, kiến thức, kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình, ứng xử trong gia đình, chăm sóc sức khoẻ sinh sản... luôn được các cấp Hội chú trọng.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Chu Thị Ngọc Diệp chia sẻ: “Phụ nữ, trẻ em là những đối tượng dễ bị tổn thương. Thực tế đã có nhiều sự việc đau lòng xảy ra khiến phụ nữ bị xâm hại, mua, bán, bạo lực gia đình, thậm chí mất cả tính mạng. Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của các cấp Hội, thì bảo vệ phụ nữ, trẻ em là trách nhiệm của toàn xã hội. Hãy chung tay để phụ nữ, trẻ em được an toàn”.

Linh San