Hà Giang: tích cực phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân

Hà Giang luôn chú trọng đến việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (GDPL), cho người dân, đặc biệt là ở vùng khó khăn.

Hà Giang xác định công tác tuyên truyền, phổ biến GDPL là cầu nối đưa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân. Từ các cấp, các ngành, tỉnh đến huyện đều quan tâm, chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động này.

Hội viên phụ nữ xã Vần Chải, Đồng Văn, Hà Giang tham gia tư vấn về việc làm, bình đẳng giới. Ảnh: Báo Hà Giang

Bên cạnh xây dựng nội dung tuyên truyền phù hợp, hình thức tuyên truyền cũng có nhiều đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin góp phần nâng cao nhận thức của người dân. Từ đầu năm đến nay, các đơn vị, địa phương đã biên soạn 215 cuốn sổ tay, 116.094 tờ gấp, 545 băng zôn, pano tuyên truyền pháp luật và 2.544 bộ tài liệu gồm: Bản tin pháp luật; đề cương tuyên truyền; thu thanh tuyên truyền, phổ biến GDPL song ngữ Việt - Mông; đĩa  DVD; tài liệu tiếng dân tộc và tổ chức được trên 1.000 hội nghị tuyên truyền cho cán bộ và nhân dân.

Nội dung tuyên truyền, phổ biến là các nhóm văn bản pháp luật mới ban hành và văn bản pháp luật quan trọng liên quan trực tiếp đến đời sống người dân. Ngoài ra, Hà Giang còn tập trung tuyên truyền sâu rộng, kịp thời về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để người dân vùng khó khăn, khu vực biên giới biết và tham gia phòng, chống dịch bệnh.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Nguyễn Duy Sụn cho biết, cơ quan Tư pháp tham mưu giúp UBND, Hội đồng phối hợp phổ biến GDPL cùng cấp trong chỉ đạo công tác phổ biến GDPL, đồng thời phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị. Hoạt động tuyên truyền, phổ biến GDPL đã góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là người dân vùng khó khăn, khu vực biên giới để, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến GDPL, các đơn vị chức năng của tỉnh còn triển khai, thực hiện hiệu quả công tác trợ giúp pháp lý (TGPL) tại cơ sở. Trong 8 tháng đầu năm 2020, trung tâm tham gia tố tụng 215 vụ việc; tư vấn pháp luật 278 vụ việc; tư vấn trực tiếp tại các đợt truyền thông về TGPL tại cơ sở là 258 vụ việc. Ngoài ra, tổ chức các đợt truyền thông về TGPL cho trên 30 xã nghèo, thôn, xóm đặc biệt khó khăn của tỉnh.

Đến nay, công tác tuyên truyền, phổ biến GDPL của Hà Giang đã có những chuyển biến tốt, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động này cũng giúp nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Hoàng Ngọc