Hà Nam hỗ trợ tiền cho hơn 3.100 người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Đây là số người thuộc đối tượng lao động tự do, lao động chấm dứt hợp đồng, không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp và hộ kinh doanh cá thể đủ điều kiện hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Thống kê từ Sở Lao động  - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam cho thấy, đến thời điểm này, các huyện Kim Bảng, Lý Nhân, Bình Lục, thành phố Phủ Lý đã cơ bản chốt được danh sách người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19  được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 42 của Chính phủ. Hai địa phương Thanh Liêm và Duy Tiên chưa hoàn thành thống kê, lập danh sách chi trả.


Lao động nhận tiền trợ cấp do ảnh hưởng từ dịch COVID-19. Ảnh: Giang Nam

Theo đó, toàn tỉnh có 3.066 lao động tự do, 28 lao động chấm dứt hợp đồng lao động, không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp được các huyện, thành phố xét duyệt danh sách chi trả với tổng số tiền 3,1 tỷ đồng.

Huyện Kim Bảng có 1675 trường hợp, thành phố Phủ Lý có 1.229 trường hợp, huyện Bình Lục có 136 trường hợp, huyện Lý Nhân có 53 trường hợp.

Được biết, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với UBMTTQ tỉnh và các Sở, ban, ngành liên quan kiểm tra, giám sát công tác triển khai thực hiện đối với các đối tượng theo quy định. Chủ tich UBND các huyện, thị, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo rà soát, tổng hợp, thẩm định các đối tượng được hỗ trợ theo đúng quy định và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về nội dung thẩm định và phê duyệt.

Kim Hảo