Hà Nội: Cần tiếp tục rà soát, hướng dẫn hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 cho phù hợp

Đó là nhận xét của Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thành phố Hà Nội trong buổi làm việc với UBND thành phố và các sở, ngành liên quan về tình hình, kết quả thực hiện một số chính sách hỗ trợ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng khẳng định, toàn thành phố đã triển khai chính sách của Trung ương và thành phố hỗ trợ các nhóm đối tượng kịp thời; nhiều địa phương có cách làm sáng tạo, để nhanh chóng tiếp cận người dân khó khăn do dịch bệnh. Còn theo đánh giá của Thường trực HĐND thành phố Hà Nội, việc thực hiện công tác hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo các nghị quyết của Trung ương và thành phố đã được các sở, ngành có liên quan, các địa phương nhanh chóng thực hiện. Mặc dù trong bối cảnh thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19, nhưng các đơn vị, đặc biệt là ngành Lao động - Thương binh và Xã hội các cấp vẫn đang khắc phục mọi khó khăn để rà soát, thẩm định hồ sơ, phê duyệt danh sách và tổ chức chi trả cho các đối tượng, bảo đảm kịp thời, đúng quy định, đúng đối tượng, góp phần vào việc chăm lo đời sống nhân dân và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Tính đến ngày 7/9, toàn thành phố đã hỗ trợ được hơn 946 tỷ đồng cho các đối tượng theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của HĐND thành phố, bao gồm cả nguồn ngân sách và nguồn xã hội hóa, giúp các đối tượng ổn định đời sống.

Mặc dù vậy, Thường trực HĐND thành phố cũng cho rằng, bên cạnh những kết quả tích cực, thì công tác tuyên truyền còn hạn chế, dẫn đến nhiều đối tượng thụ hưởng chưa nắm bắt và làm thủ tục hồ sơ để hưởng các chế độ, chính sách. Việc rà soát một số nhóm đối tượng tại một số đơn vị còn hạn chế, đặc biệt là nhóm lao động tự do, có tâm lý chờ người dân đến làm các thủ tục dẫn đến việc thực hiện các chính sách hỗ trợ cho một số nhóm đối tượng chưa kịp thời và đúng thời điểm.

Nguyên nhân là tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, trên địa bàn thành phố phải thực hiện giãn cách xã hội nên việc tiếp cận tuyên truyền, phổ biến chính sách hỗ trợ trực tiếp cho các đối tượng gặp nhiều khăn; việc đi lại, làm thủ tục đề nghị hỗ trợ của người lao động, hộ kinh doanh cũng bị hạn chế; thời gian tiếp nhận, giải quyết chính sách hỗ trợ dài nên nhiều đối tượng thuộc diện hỗ trợ chưa làm hồ sơ đề nghị hỗ trợ ngay trong thời điểm này.

Ngoài ra, lực lượng cán bộ các phường, xã, thị trấn và các cơ quan đơn vị phải tập trung nhiều vào công tác phòng, chống dịch (trực chốt, phục vụ công tác xử lý, điều tra khoanh vùng dịch các trường hợp F0, F1...), công tác tiếp nhận và thực hiện hỗ trợ kịp thời các nguồn vận động, xã hội hóa đến các hộ gia đình, người lao động khó khăn... trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội nên công tác đôn đốc, hướng dẫn người lao động, hộ kinh doanh làm hồ sơ đề nghị hỗ trợ có lúc, có nơi còn hạn chế. Số đối tượng được hưởng chính sách nhiều, có đối tượng cùng hưởng 2-3 chế độ dẫn tới quá trình rà soát trùng lặp mất nhiều thời gian; trong khi số lượng công chức, cán bộ thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội còn hạn chế.

Kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà đánh giá, thành phố đã triển khai các chính sách hỗ trợ các đối tượng ảnh hưởng do dịch bệnh nghiêm túc, đúng quy định, nhưng trong quá trình vẫn còn có chậm trễ, có nơi, có lúc còn chờ đợi người dân đến mà chưa chủ động đến với người dân để hướng dẫn tiếp cận, tạo điều kiện để người dân được hưởng chính sách nhanh nhất. Trong đó, có một số đối tượng còn chưa được bao phủ bởi chính sách hỗ trợ. Một số địa phương phản ánh việc chi chế độ cho lực lượng chống dịch trực theo ngày còn có bất cập, vì một ngày có nhiều ca kíp trực. Ngoài ra, việc xét duyệt đối tượng cũng gặp khó khăn, đa số lao động không có hợp đồng lao động…

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố đề nghị ngành Tài chính và ngành Lao động - Thương binh và Xã hội phải rà soát lại, điều chỉnh hướng dẫn cho phù hợp thực tế với mục tiêu là bao phủ các đối tượng được hưởng đúng quy định. Trong đó, Sở Tài chính phải rà soát kỹ, phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan để tham mưu đầy đủ về cơ chế chính sách cho các đối tượng thụ hưởng. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì tổng hợp toàn bộ kết quả đã triển khai, đặc biệt là với các đối tượng chính sách được hưởng. Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, Sở cũng cần có những thông tin chuyên đề trên các cơ quan báo chí của thành phố, để người dân nắm rõ được chính sách.

(baodansinh.vn)