Hà Nội: Đơn giản 22 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 3033/QĐ-UBND về thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội.

Ảnh minh họa

Theo quyết định, UBND thành phố thông qua phương án đơn giản 22 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội.

Trong đó, thủ tục đăng ký thay đổi nội dung hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giảm 1 ngày làm việc so với quy định (từ 5 ngày xuống còn 4 ngày làm việc); cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, giảm 1 ngày làm việc so với quy định (từ 14 ngày xuống còn 13 ngày làm việc); cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp, giảm 2 ngày làm việc so với quy định (từ 15 ngày xuống còn 13 ngày làm việc)...

Đối với thủ tục đăng ký thay đổi nội dung hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, giảm 1 ngày làm việc so với quy định (từ 5 ngày còn 4 ngày làm việc); cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, giảm 2 ngày làm việc so với quy định (từ 15 ngày xuống còn 13 ngày làm việc)…

UBND thành phố giao giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan triển khai kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật.

(baodansinh.vn)