Hà Nội: Dứt điểm xử lý vấn nạn tin nhắn rác, thư điện tử rác và cuộc gọi rác

Mới đây, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 3020/KH-STTTT về việc triển khai Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14/8/2020 của Chính phủ về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác.

Hà Nội lên kế hoạch chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác (Ảnh minh họa)

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội sẽ tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở về Nghị định số 91/2020/NĐ-CP để người dân, người sử dụng dịch vụ biết.

Để đạt được mục tiêu đề ra, có 5 nội dung, giải pháp sẽ được Hà Nội tập trung triển khai thời gian tới, trong đó có việc tổ chức tuyên truyền, tập huấn về Nghị định 91, thông tin, hướng dẫn người sử dụng dịch vụ về cách thức chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác, xây dựng các biện pháp kỹ thuật để ngăn chặn chúng.

Bên cạnh đó, Hà Nội sẽ xây dựng Quyết định ban hành “Quy trình xử lý đối với các số điện thoại nhắn tin rác, thực hiện cuộc gọi rác” và “Quy trình xử lý đối với các số điện thoại liên hệ trong các biển quảng cáo, rao vặt sai quy định” trên địa bàn thành phố.

Trong kế hoạch mới ban hành, Sở TT&TT Hà Nội cũng vạch rõ tiến độ thực hiện các nội dung công việc để triển khai Nghị định 91.

Hà Nội sẽ đăng ký và vận hành sử dụng tên định danh “SoTTTTHaNoi” để nhắn tin, thông báo chủ thuê bao vi phạm đến Sở TT&TT làm việc; xây dựng, ban hành Quyết định về “Quy trình xử lý đối với các số điện thoại nhắn tin rác, thực hiện cuộc gọi rác” và “Quy trình xử lý đối với các số điện thoại liên hệ trong các biển quảng cáo, rao vặt sai quy định” trên địa bàn thành phố.

Cùng với đó, công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm cũng sẽ được tăng cường.

Đặc biệt, từ ngày 1/3/2021, Hà Nội sẽ tiến hành thanh tra và xử lý vi phạm các doanh nghiệp, tổ chức cung cấp dịch vụ viễn thông, dịch vụ Internet, dịch vụ thư điện tử.

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trên cổng, trang thông tin điện tử của UBND các quận, huyện, thị xã và trên hệ thống thông tin cơ sở và xây dựng kế hoạch triển khai Nghị định số 91/2020/NĐ-CP.

Tiếp nhận phản ánh của người sử dụng dịch vụ trên địa bàn quản lý về tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác và tổng hợp gửi Sở Thông tin và Truyền thông để phối hợp xử lý; hướng dẫn người sử dụng dịch vụ cách thức chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác và báo cáo khó khăn, vướng mắc (nếu có) về Sở Thông tin và Truyền thông.

Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, dịch vụ internet, dịch vụ thư điện tử triển khai xây dựng các biện pháp kỹ thuật để ngăn chặn tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác. Cung cấp thông tin thuê bao, thực hiện tạm ngừng, ngừng cung cấp dịch vụ, thu hồi địa chỉ điện tử được dùng để phát tán tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác theo yêu cầu của Sở Thông tin và Truyền thông.

Vân Anh