Hà Nội kiên trì thực hiện mục tiêu cơ bản không còn hộ nghèo

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 2027/QĐ-UBND giao chỉ tiêu giảm nghèo năm 2021 cho 30 quận, huyện, thị xã.

Theo đó, toàn thành phố phấn đấu giảm số hộ nghèo từ 4.463 hộ vào thời điểm cuối năm 2020 (bằng 0,21% tổng số hộ dân trên địa bàn thành phố) xuống còn 1.339 hộ vào cuối năm nay, tương ứng với 3.124 hộ sẽ thoát khỏi diện hộ nghèo.

Mô hình trồng rau trong nhà kính giúp giảm nghèo tại Hợp tác xã Rau quả sạch Chúc Sơn (Chương Mỹ, Hà Nội).

Thành phố phấn đấu có 11 quận và 4 huyện không còn hộ nghèo. Như vậy, (trừ một số trường hợp đặc biệt), không để ai bị bỏ lại phía sau trên hành trình phát triển.

Để thực hiện mục tiêu nêu trên, UBND thành phố yêu cầu các quận, huyện, thị xã trên địa bàn tiếp tục thực hiện đồng bộ chính sách, giải pháp hỗ trợ giảm nghèo bền vững theo hướng linh hoạt, phù hợp với đặc thù của từng địa phương, hạn chế tối đa số hộ tái nghèo, hộ nghèo mới phát sinh.

(baodansinh.vn)