Hà Nội lập danh sách chi lương hưu, trợ cấp xã hội thành hai đợt

Để công tác chi trả lương hưu, trợ cấp kịp thời đầy đủ, an toàn và đúng quy định, từ tháng 4/2023, Bảo hiểm xã hội thành phố triển khai lập danh sách chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội thành hai đợt.

Theo đó, đợt 1, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội sẽ lập danh sách chi trả cho các trường hợp đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng và các trường hợp đã được ban hành quyết định hưởng mới; tiếp nhận chuyển đến từ bảo hiểm xã hội tỉnh khác, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Công an Nhân dân tính đến hết ngày 27 hàng tháng.

Từ tháng 4/2023, BHXH thành phố Hà Nội sẽ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng thành 2 đợt (Ảnh minh họa: KT).

Bảo hiểm xã hội Hà Nội hoàn thành việc lập và chuyển danh sách chi trả vào ngày 28 hàng tháng (nếu trùng vào ngày nghỉ thì thực hiện vào ngày làm việc cuối cùng trước ngày nghỉ).

Đợt 2, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội lập danh sách chi trả lương hưu, trợ cấp bổ sung cho các trường hợp có quyết định hưởng mới; tiếp nhận chuyển đến từ Bảo hiểm xã hội tỉnh khác, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Công an nhân dân chuyển đến từ ngày 28 hàng tháng đến hết giờ hành chính ngày làm việc cuối cùng của tháng.

Bảo hiểm xã hội các quận, huyện cần phối hợp với cơ quan Bưu điện thực hiện quyết toán đầy đủ số đã chi trả, số chậm lĩnh chưa nhận để cập nhật dữ liệu vào danh sách chi trả tháng sau.

Để quá trình chi trả lương hưu, trợ cấp được thuận lợi, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội yêu cầu Bảo hiểm xã hội các quận, huyện phối hợp với Bưu điện thông báo kế hoạch chi trả đến người hưởng.

Mặt khác, yêu cầu Bưu điện tổ chức chi trả tại nhà cho người hưởng già yếu, cô đơn, ốm đau, bệnh tật không có khả năng đến nhận.

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cũng khuyến nghị người nhận lương hưu, trợ cấp hàng tháng nên nhận qua tài khoản cá nhân để được hưởng nhanh chóng, tiện lợi.

Theo Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, toàn thành phố có hơn 590.000 người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng với số tiền hơn 3.000 tỷ đồng/tháng, lớn nhất cả nước.

(thoidai.com.vn)