Hà Nội sẽ tổ chức họp báo thường kỳ để cung cấp thông tin cho báo chí

Ngày 5/5, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh ký ban hành Kế hoạch số 117/KH-UBND về việc tổ chức họp báo và thông tin báo chí thường kỳ của UBND Thành phố Hà Nội.

Họp báo của Thành ủy Hà Nội.

Kế hoạch nhằm bảo đảm việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân, cơ quan báo chí và công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan nhà nước thành phố theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin năm 2016 và Điều 41 Luật Báo chí.

Họp báo thường kỳ sẽ góp phần tăng cường các kênh thông tin nhằm phổ biến các chủ trương của thành phố, kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố tới người dân; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng kiến nghị, phản ánh của cơ quan báo chí, tập trung những vấn đề đang được dư luận quan tâm, những địa bàn "nóng", những nội dung liên quan trực tiếp đời sống dân sinh...

Thời gian tổ chức họp báo sẽ diễn ra ngay sau phiên họp giao ban thường kỳ hằng quý của UBND thành phố (hoặc theo yêu cầu công tác thực tế của UBND thành phố). Địa điểm họp báo tại hội trường trụ sở Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội (hoặc địa điểm cụ thể theo giấy mời họp báo của thành phố).

Nội dung họp báo sẽ thông tin về kết quả công tác chỉ đạo, điều hành và tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng hằng quý, 6 tháng, năm và những nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Đồng thời, cung cấp thông tin liên quan đến một số vấn đề đang được dư luận xã hội quan tâm trên địa bàn thành phố; các chủ trương, chính sách, quyết định chỉ đạo, điều hành của thành phố liên quan đến quyền và lợi ích của công dân.

Trong đó, phần hỏi - đáp tại buổi họp báo do đồng chí Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông điều hành mời các phóng viên báo chí. Đồng chí Chánh Văn phòng UBND thành phố điều hành mời lãnh đạo, đại diện các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã và cơ quan, đơn vị liên quan của thành phố trả lời câu hỏi.

(baodansinh.vn)