Hà Nội: Tăng cường thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ

Liên đoàn Lao động TP Hà Nội vừa có Kế hoạch số 13/KH-LĐLĐ, triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ trên địa bàn Thành phố năm 2020.

Theo đó, các cấp công đoàn tăng cường truyền thông về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị hướng tới Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 với các nội dung phong phú nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, sự đồng thuận, ủng hộ của cả hệ thống chính trị và nhân dân về lợi ích, sự cần thiết về việc phụ nữ tham gia vào các vị trí lãnh đạo, quản lý và tầm quan trọng của công tác cán bộ nữ, quy hoạch cán bộ nữ, từ đó đảm bảo sự bình đẳng của phụ nữ, hướng tới thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị.

Lồng ghép hoạt động thông tin, tuyên truyền về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị thông qua các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn và các buổi nói chuyện chuyên đề, giao lưu trao đổi, các sự kiện hoạt động tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ với các hình thức phong phú đa dạng, hướng đến nhóm đối tượng cụ thể và phù hợp với trình độ, văn hóa từng địa phương. Tăng cường tổ chức truyền thông trực tiếp tại cơ sở, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tuyên truyền nhằm tạo hiệu ứng tốt cho công tác truyền thông.

Tổ chức tập huấn kiến thức về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, kỹ năng lồng ghép vấn đề bình đẳng giới; kỹ năng phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; kỹ năng lồng ghép giới trong tham gia xây dựng thỏa ước lao động tập thể; kỹ năng giám sát việc thực thi chế độ chính sách cho lao động nữ, cho đội ngũ cán bộ công đoàn, cán bộ làm công tác nữ công... Đặc biệt, chú trọng tập huấn kiến thức, kỹ năng quản lý, lãnh đạo và hoạt động của cơ quan dân cử cho cán bộ nữ tiềm năng nhằm tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị, chính quyền các cấp.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối kết hợp hiệu quả giữa các cấp công đoàn với các cơ quan hữu quan đối với những vấn đề liên quan đến nữ CNVCLĐ; quan tâm tạo mọi điều kiện để khơi dậy tiềm năng, trí tuệ, sức sáng tạo của đội ngũ nữ CNVCLĐ để phát huy vai trò, vị thế của mình trong công tác. Vận động sự tham gia tích cực của các cấp, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức, cộng đồng, gia đình và trẻ em nhằm nâng cao nhận thức, cam kết trách nhiệm và chuyển đổi hành vi tích cực trong công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Tổ chức triển khai thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, từ ngày 15-11 - 15-12-2020, với mục tiêu hiệu quả, sáng tạo, tiết kiệm, thu hút đông đảo sự tham gia trực tiếp của CNVCLĐ và có sự lan tỏa rộng trên phạm vi toàn Thành phố. Tăng cường phối hợp và tham gia có hiệu quả việc kiểm tra, giám sát thực hiện chế độ chính sách đối với lao động nữ; tham gia giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nữ đoàn viên, người lao động; các biện pháp, chính sách liên quan đến công tác cán bộ nữ.

Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động Câu lạc bộ Nữ công công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở nhằm tạo điều kiện cho nữ CNVCLĐ được giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm và nâng cao kiến thức về mọi mặt trong cuộc sống hàng ngày, cũng như trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.