Hà Tĩnh hỗ trợ 6.000 con gà giống, 6.800kg thức ăn chăn nuôi cho hộ nghèo Hương Sơn

Sáng 11/12, huyện Hương Sơn triển khai thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế cho các hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo trên địa bàn xã, thôn đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 năm 2020.

Từ nguồn kinh phí hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế thuộc Chương trình 135 được bố trí tại Quyết định số 1436/QĐ-UBND ngày 08/5/2020 của UBND tỉnh, 40 hộ dân trên địa bàn xã Sơn Hồng và 20 hộ dân ở xã Sơn Tiến được hỗ trợ 6.000 con gà giống và 6.800kg thức ăn cho gà. Theo đó, mỗi hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo được nhận 100 con gà và từ 100 - 150 kg thức ăn (tùy theo đối tượng).

Trao 6.000 con gà giống, 6.800kg thức ăn chăn nuôi cho hộ nghèo Hương Sơn

Dự án nhằm tạo việc làm, đa dạng hóa sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân, nhất là các hộ nghèo, hộ cận nghèo, mới thoát nghèo để từng bước giảm nghèo bền vững, hạn chế tình trạng tái nghèo.

Mặt khác, góp phần giúp các xã, thôn đặc biệt khó khăn hoàn thành tiêu chí hộ nghèo và tiêu chí thu nhập để đưa xã Sơn Hồng, Sơn Tiến đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020.

Thu Hoài