Hải Dương hỗ trợ lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp do bị ảnh hưởng bởi Covid-19 tại Hải Dương sẽ được hưởng mức hỗ trợ từ 3.710.000 đồng/người đến 4.710.000 đồng/người. Nơi tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ tại Trung tâm DVVL Hải Dương.

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP, ngày 01/7/2021 của Chính phủ; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Kế hoạch số 2680/KH-UBND ngày 23/7/2021 của UBND tỉnh Hải Dương về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bản tỉnh Hải Dương.

Trung tâm DVVL Hải Dương thông báo tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ người lao động chấm dứt HĐLĐ nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau:

I. Đối tượng, điều kiện hỗ trợ

Người lao động làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên hoặc chi đầu tư và chi thường xuyên, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp phải dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021 được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

1. Đang tham gia BHXH bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm người lao động chấm dứt HĐLĐ.

2. Chấm dứt hợp đồng lao động trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây:

a. Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật;

b. Hưởng lương hưu; Trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.

Ảnh minh họa

II.  Mức hỗ trợ và phương thức chi trả

1. Mức hỗ trợ: 3.710.000 đồng/người

2. Người lao động đang mang thai được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/người; người lao động đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 06 tuổi được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/trẻ em và chỉ hỗ trợ cho 01 người là mẹ hoặc cha hoặc người chăm sóc thay thế trẻ em.

3. Phương thức chi trả: Trả 01 lần cho người lao động (Qua tài khoản cá nhân của người lao động).

III.  Hồ sơ đề nghị hỗ trợ: Người lao động có nhu cầu hỗ trợ nộp hồ sơ tại Trung tâm DVVL thuộc Sở Lao động TB và XH tỉnh Hải Dương nơi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hồ sơ gồm:

1. Đề nghị hỗ trợ theo Mẫu số 07 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021.

2. Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu của một trong các giấy tờ sau:

- HĐLĐ đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng;

- Quyết định thôi việc;

- Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ;

3. Bản sao Sổ BHXH hoặc xác nhận của cơ quan BHXH về việc tham gia BHXH bắt buộc và BHTN.

4. Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu một trong các giấy tờ sau: Giấy tờ chứng minh người lao động đang mang thai; Giấy khai sinh hoặc Giấy chứng sinh của trẻ em; Giấy chứng nhận nuôi con nuôi; Quyết định giao, nhận chăm sóc thay thế trẻ em của cơ quan có thẩm quyền đối với đối tượng được quy định tại khoản 2 Điều 22 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

IV. Thời gian tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ:  từ ngày  28/7/2021 đến 31/01/2022

V.  Người lao động nộp hồ sơ hỗ trợ tại:

 Phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Dương. Đường An Định, Phường Việt Hòa, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 19006128 (bấm phím 1) hoặc 02203.848.162.

(baodansinh.vn)