Hải Phòng miễn tiền nước sạch cho hộ nghèo, các khu cách ly tập trung bị ảnh hưởng dịch Covid-19

UBND TP.Hải Phòng vừa ban hành Quyết định số 35/2020/QĐ-UBND về giảm giá nước sạch trên địa bàn thành phố do ảnh hưởng dịch COVID-19.

Theo quyết định có hiệu lực từ ngày 15/12 tới đây, người dân thuộc diện nghèo, cận nghèo sử dụng nước sinh hoạt do các đơn vị ở Hải Phòng cung cấp sẽ được giảm các tháng 3, 4, 5 năm 2020.

Cụ thể, những hộ này sử dụng nước sạch không quá 10m3/tháng sẽ được giảm 100% tiền nước. Mức giảm này cũng được áp dụng cho các cơ sở, khu cách ly tập trung của TP Hải Phòng.


Ảnh minh họa

Phương thức thực hiện, đối với khách hàng thuộc đối tượng điều chỉnh giảm nhưng khách hàng đã trả tiền: Các đơn vị cung cấp nước sạch hoàn trả tiền cho khách hàng tương ứng với số tiền được giảm theo quy định tại Quyết định này.

Đối với khách hàng thuộc đối tượng điều chỉnh giảm nhưng khách hàng chưa trả tiền, các đơn vị cung cấp nước sạch khấu trừ số tiền được giảm theo quy định tại Quyết định này trước khi thu tiền nước theo hóa đơn đã phát hành.

UBND TP.Hải Phòng giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thực hiện việc giảm giá nước sạch đúng đối tượng, đúng mức theo quy định. UBND các quận, huyện cung cấp danh sách các hộ nghèo, cận nghèo tại thời điểm giảm giá cho các đơn vị cung cấp nước sạch trên địa bàn để thực hiện giảm giá theo quy định. Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng và các đơn vị cung cấp nước sạch trên địa bàn thành phố bố trí các nguồn lực để thực hiện giảm giá nước sạch theo quy định.

Khang Anh