Hải Phòng: Tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em

Để bảo vệ an toàn cho trẻ em trên địa bàn thành phố, giảm thiểu tối đa tình trạng trẻ em bị tai nạn hoặc tử vong do tai nạn, thương tích, mới đây, UBND thành phố đã ban hành văn bản số 2195/UBND-VX về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.

Dạy trẻ bơi an toàn.

Theo đó, UBND Thành phố Hải Phòng yêu cầu, các Sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan và UBND các quận huyện tập trung triển khai, thực hiện một số nội dung như: Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng "Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em, đặc biệt chú trọng công tác phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em, nhất là phòng chống đuối nước, tai nạn giao thông và trẻ bị rơi, ngã;

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục về phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em. Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em đến cha mẹ, người chăm sóc trẻ, hộ gia đình, thôn, xóm, tổ dân phố, khu dân cư, trường học, lớp học để đảm bảo an toàn cho trẻ em và thực hiện cải tạo, sửa chữa các vị trí có nguy cơ xảy ra tai nạn thương tích trẻ em;

Tăng cường phối hợp liên ngành trong việc chỉ đạo, triển khai công tác phòng, chống tai nạn thương tích; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý, ngăn chặn kịp thời các nguy cơ gây tai nạn, thương tích cho trẻ em;

Huy động sự tham gia của các tổ chức đoàn thể và của người dân trong việc phát hiện, giám sát, cảnh báo, gia cố các nguy cơ gây tai nạn thương tích trẻ em.

Sở LĐ-TB&XH đẩy mạnh việc triển khai Mô hình "Ngôi nhà an toàn" và Mô hình "Xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em"; lồng ghép việc triển khai, thực hiện các biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em vào Kế hoạch bảo vệ, chăm sóc trẻ em hằng năm. Tăng cường công tác truyền thông, tư vấn, hướng dẫn nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng về phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em, trong đó tập trung vào các loại hình tai nạn thương tích thường gặp như: Rơi, ngã, đuối nước, tai nạn giao thông, bỏng, ngộ độc.

Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả mô hình "Trường học an toàn", "Nhà trẻ, mẫu giáo an toàn"; phòng, chống tai nạn rơi, ngã và đuối nước cho trẻ em. Tăng cường nâng cao nhận thức cho giáo viên, cha mẹ học sinh và học sinh về phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em, trong đó, chú trọng đến phòng, chống đuối nước và rơi, ngã cho trẻ em. Vận động, tạo điều kiện cho học sinh tham gia học bơi vào dịp hè. Chủ động kiểm tra, phát hiện các yếu tố nguy cơ gây mất an toàn cho học sinh trong trường học để kịp thời xử lý….

Đặc biệt, UBND thành phố yêu cầu UBND các quận, huyện: Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch bảo vệ, chăm sóc trẻ em hằng năm tại địa phương, trong đó tăng cường hoạt động phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em.

Tiếp tục chỉ đạo thực việc triển khai Mô hình "Ngôi nhà an toàn", "Trường học an toàn" và "Cộng đồng an toàn" trên địa bàn quản lý. Chỉ đạo đơn vị chức năng, thường xuyên kiểm tra các điểm trông giữ trẻ, các bể bơi, bến đò ngang, bến phà các công trình xây dựng, khu du lịch… rà soát, phát hiện các yếu tố nguy cơ gây mất an toàn cho trẻ em, có biện pháp xử lý kịp thời.

Tăng cường công tác xã hội hóa, có các chính sách khuyến khích cá nhân, tổ chức đầu tư xây dựng các điểm vui chơi an toàn, các bể bơi; tăng cường hoạt động phổ cập bơi cho trẻ em nhằm hạn chế tai nạn thương tích trẻ em.

Chỉ đạo làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân và xử lý theo quy định đối với các vụ việc khiến trẻ em tử vong do tai nạn thương tích.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, đề xuất, báo cáo UBND thành phố xem xét, giải quyết.

(baodansinh.vn)