Hành vi xúc phạm danh dự qua mạng bị xử lý như thế nào

Những lời lẽ mà người kia chửi bới, nói năng thô tục, lăng mạ, ảnh hưởng danh dự, nhân phẩm, uy tín, ảnh hưởng đến công việc, công ty, gia đình của người khác và mọi người xung quanh thì tùy theo tính chất, mức độ có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc hình sự.

Về xử phạt vi phạm hành chính: Căn cứ theo quy định tại điểm g khoản 3 Điều 66 Nghị định 174/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin như sau:

“3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

...g) Cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác”.

Theo đó, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi cung cấp, trao đổi, truyền đưa thông tin nhằm đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu khống , xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác.

- Xử lý về hình sự: Nếu hành vi có tính chất và mức độ nghiêm trọng thì có thể sẽ bị xử lý hình sự theo quy định tại Điều 155 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 về Tội làm nhục người khác như sau:

“1. Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm:

a) Phạm tội 02 lần trở lên;

b) Đối với 02 người trở lên;

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

d) Đối với người đang thi hành công vụ;

đ) Đối với người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, chữa bệnh cho mình;

e) Sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội;

Theo đó, người nào xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người khác như lăng mạ, chửi rủa, nói năng thô tục,...thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm. Nếu có hành vi sử dụng mạng máy tính hoặc phương tiện điện tử để phạm tội ví dụ sử dụng facebook, sử dụng Email để phát tán thông tin nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm của bạn thì có thể bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

Hành vi xúc phạm danh dự qua mạng bị xử lý như thế nào

 

 

Ngoài bị xử phạt vi phạm về hành chính hoặc hình sự, thì người đó còn phải bồi thường thiệt hại về dân sự cho người bị hại.

Theo quy định tại Điều 592 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về bồi thường thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm như sau:

“1. Thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm bao gồm:

a) Chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại;

b) Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút;

c) Thiệt hại khác do luật quy định.

2. Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm không quá mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định”.

Người có hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của bạn phải bồi thường căn cứ vào thiệt hại thực tế xảy ra, bao gồm: Chi phí hợp lý đề hạn chế, khắc phục thiệt hại; Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút; Thiệt hại khác và một khoản tiền để bù đắp tổn thất về tinh thần mà bạn phải gánh chịu. Mức bù đắp tổn thất về tinh thần cụ thể thì do các bên thỏa thuận, trường hợp không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm không quá 10 lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

Thu Hoài