Hộ nghèo, cận nghèo được miễn phí một gói cước di động trả sau với 45.000 đ/tháng

Theo hướng dẫn của Thông tư số 02/2020/TT-BTTTT, hộ nghèo và cận nghèo theo chuẩn quốc gia được hỗ trợ dịch vụ viễn thông công ích gồm: miễn cước cho 1 thuê bao cố định trả sau hoặc miễn phí một gói cước di động trả sau với 45.000 đ/tháng.

Thông tư số 02/2020/TT-BTTTT có hiệu lực từ ngày 1/4/2020. Theo đó, hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia sẽ được miễn cước cho 1 thuê bao điện thoại cố định trả sau nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- Đăng ký sử dụng dịch vụ viễn thông công ích điện thoại cố định mặt đất trả sau;

- Chưa đăng ký nhận hỗ trợ hoặc đã đăng ký ngừng nhận hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông công ích di động trả sau;

- Mỗi hộ nghèo, hộ cận nghèo chỉ được hưởng hỗ trợ với 1 thuê bao điện thoại của duy nhất 1 doanh nghiệp viễn thông.


Ảnh minh hoạ.

Nếu không sử dụng dịch vụ thuê bao điện thoại cố định trả sau, hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia được miễn phí một gói cước di động trả sau. Tuy nhiên, chỉ được hỗ trợ đến 45.000 đ/tháng/thuê bao. Nếu sử dụng hết sẽ bị khóa chiều đi cho đến thời điểm bắt đầu tháng liên lạc được hỗ trợ tiếp theo. Nếu không sử dụng hết sẽ được bảo lưu. Người sử dụng dịch vụ điện thoại cố định mặt đất hoặc dịch vụ thông tin di động mặt đất gọi đến các số dịch vụ khẩn cấp (113, 114, 115) được miễn phí.

Cũng theo Thông tư này, các trường học, bệnh viện và UBND cấp xã là đối tượng được hưởng ưu đãi giá cước dịch vụ viễn thông công ích truy nhập internet băng rộng cố định mặt đất trả sau. Các thuê bao được hưởng giá cước dịch vụ viễn thông công ích truy nhập internet băng rộng cố định mặt đất trả sau là thuê bao thuộc các tổ chức gồm: Trường mầm non theo quyết định thành lập của Chủ tịch UBND cấp huyện; trường tiểu học; trường trung học bao gồm trường có một cấp học và trường có nhiều cấp học.

Những thuê bao cũng được hưởng ưu đãi là trường trung cấp; trường cao đẳng; trường đại học; trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; bệnh viện chuyên khoa, bệnh viện đa khoa của Nhà nước cấp huyện, cấp tỉnh và cấp T.Ư; bệnh viện chuyên khoa, bệnh viện đa khoa tư nhân; bệnh viện chuyên khoa, bệnh viện đa khoa có vốn đầu tư nước ngoài; UBND cấp xã.

Mỗi tổ chức trên được hưởng hỗ trợ sử dụng một gói dịch vụ viễn thông công ích truy nhập internet băng rộng cố định mặt đất trả sau của một doanh nghiệp viễn thông. Giá cước công ích tối đa dịch vụ viễn thông công ích truy nhập internet băng rộng cố định mặt đất trả sau áp dụng cho các đối tượng được ưu đãi là 75.000 đồng/tháng/tổ chức khi sử dụng gói dịch vụ truy nhập internet băng rộng cố định mặt đất trả sau có tốc độ tải thông tin xuống tối đa từ 4 Mbps đến dưới 12 Mbps; 100.000 đồng/tháng/tổ chức với gói có tốc độ tải xuống tối đa từ 12 Mbps đến dưới 32 Mbps; 250.000 đồng/tháng/tổ chức với gói có tốc độ tải xuống tối đa từ 32 Mbps đến dưới 45 Mbps và 450.000 đồng/tháng/tổ chức cho gói có tốc độ tải xuống tối đa từ 45 Mbps trở lên.

Thông tư này cũng quy định, người sử dụng dịch vụ điện thoại cố định mặt đất hoặc dịch vụ thông tin di động mặt đất gọi đến các số dịch vụ khẩn cấp (gồm số dịch vụ gọi Công an 113, số dịch vụ gọi Cứu hỏa 114, số dịch vụ gọi Cấp cứu y tế 115), được áp dụng giá cước 0 đồng/phút.

Bảo Lâm