Hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người cho lao động bị mất việc làm ở Đồng Nai

Ngày 2/2, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết vừa ban hành quyết định về việc chăm lo, hỗ trợ người lao động bị mất việc, tạm hoãn hợp đồng lao động trong dịp Tết Nguyên đán năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Quyết định có hiệu lực đến tháng 6/2023.

Từ tháng 6/2022, nhiều doanh nghiệp gặp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai gặp khó khăn dẫn đến tình trạng có khoảng 40.000 người lao động phải nghỉ việc. (Ảnh minh họa)

Theo đó, người lao động được hỗ trợ 1 lần với mức 1.500.000 đồng/người, thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến ngày 25/5/2023. Nguồn kinh phí được lấy từ kinh phí dự phòng ngân sách cấp tỉnh năm 2023.

Nhóm các đối tượng được hưởng hỗ trợ gồm người lao động đang làm việc tại những doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh, có tham gia bảo hiểm xã hội nhưng bị chấm dứt hợp đồng lao động hoặc tạm hoãn hợp đồng lao động từ 30 ngày trở lên.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai, từ tháng 6/2022, dưới sự ảnh hưởng tiêu cực của tình hình thế giới, nguồn cung nguyên vật liệu, xuất khẩu hàng hóa bị hạn chế ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất, kinh doanh đơn hàng của các doanh nghiệp trong tỉnh Đồng Nai.

Khảo sát nhanh tại 284 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, có tới 227 doanh nghiệp bị ảnh hưởng như: giảm đơn hàng, doanh thu giảm, giảm quy mô sản xuất (chiếm 80%); 135 doanh nghiệp thiếu nguồn vốn và 114 doanh nghiệp thiếu hụt nguồn nguyên vật liệu nhập khẩu; 110 doanh nghiệp có hàng hóa sản xuất ra không xuất khẩu được.

Doanh nghiệp gặp khó khăn dẫn đến tình trạng có khoảng 40.000 người lao động phải nghỉ việc, thiếu việc làm. Ngoài ra, để giữ chân người lao động, các doanh nghiệp phải thỏa thuận bố trí ngày nghỉ hàng năm cho hơn 150.000 lao động; giảm giờ làm cho khoảng 48.000 lao động; trả lương ngừng việc cho gần 9.000 lao động và thỏa thuận tạm hoãn hợp đồng với 5.000 lao động.

(thoidai.com.vn)