Hỗ trợ 670 hộ gia đình dân tộc thiểu số thoát nghèo bền vững

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định về việc Phê duyệt Dự án giảm nghèo ở 14 xã khu vực II, khu vực I vùng đồng bào dân tộc miền núi trên địa bàn Hà Nội năm 2020.

Dự án hướng tới mục tiêu đến hết năm 2020, 670 hộ tham gia dự án cơ bản thoát nghèo bền vững, góp phần hoàn thành mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo của thành phố.

Lao động của hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo vùng dự án nắm được kỹ thuật chăn nuôi bò sinh sản bằng việc thực hiện tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật.

Các hộ đồng bào dân tộc cũng sẽ biết cách khai thác và sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên, điều kiện tự nhiên cũng như kinh tế - xã hội trong vùng nhằm phát triển một cách bền vững, từng bước ổn định và nâng cao đời sống…

Theo quyết định, Dự án sẽ hỗ trợ 100% kinh phí triển khai thực hiện cho 33 dự án cấp thôn ở 14 xã gồm: Tập huấn kỹ thuật chăn nuôi bò sinh sản; hỗ trợ 100% kinh phí mua bò giống sinh sản, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y cho hộ nghèo tham gia dự án; Hỗ trợ 70% kinh phí mua 01 con bò giống sinh sản/hộ, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y cho hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo tham gia Dự án…

Đối tượng thực hiện dự án là các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, tại thời điểm tháng 1/2020 của 14 xã khu vực II, khu vực I vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi TP Hà Nội hiện đang sản xuất nông nghiệp, có nhu cầu được hỗ trợ và chưa nhận hỗ trợ từ bất kỳ nguồn kinh phí nào của ngân sách đối với nội dung của Dự án. UBNDTP Hà Nội giao Sở NN&PTNT là chủ đầu tư Dự án. Thời gian thực hiện năm 2020.

Ảnh minh họa.

Trước đó, vào ngày 21/5, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2020.

Theo đó, MTTQ Việt Nam các cấp của TP sẽ hỗ trợ xây dựng 90 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo. Hỗ trợ phương tiện sản xuất, kinh doanh, giống, vốn... để hộ nghèo vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện mục tiêu hết năm 2020 cơ bản không còn hộ nghèo trên địa bàn TP Hà Nội.

Tổng số nhà Đại đoàn kết được hỗ trợ xây mới là 90 nhà, được phân bổ như sau: Ba Vì, Mỹ Đức mỗi huyện 15 nhà: các huyện: Phú Xuyên, Sóc Sơn, Thành Oai, Chương Mỹ, Thường Tín, Ứng Hoà mỗi huyện 10 nhà,

Từ nguồn kinh phí Quỹ “Vì người nghèo” các cấp, trong đó Quỹ “Vì người nghèo” cấp TP hỗ trợ mỗi nhà 30 triệu đồng, 1 máy lọc nước và từ nguồn đối ứng từ Quỹ “Vì người nghèo” cấp huyện, xã. Số còn lại là từ sự ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nguồn lực tự có của gia đình, dòng họ.