Hỗ trợ người khuyết tật chung sống an toàn với COVID-19

Đại dịch Covid-19 đã và đang tác động đến nhiều nhóm đối tượng khác nhau. Trong đó có cộng đồng người khuyết tật khi họ gặp vô vàn những rào cản trong giao tiếp và khả năng nắm bắt thông tin. Song bằng nhiều cách thức truyền thông sáng tạo, những hoạt động hỗ trợ đến từ các tổ chức, các cá nhân trong thời gian qua đã giúp người khuyết tật chung sống an toàn trong đại dịch Covid-19.