Hỗ trợ tiền mặt phục vụ sinh hoạt cho 246 hộ dân bị ảnh hưởng bão lụt tại tỉnh Quảng Trị

246 hộ thuộc 8 xã tại 2 huyện Hướng Hóa và Đa Krông, tỉnh Quảng Trị đã nhận hỗ trợ tiền mặt phục vụ sinh hoạt từ gói hỗ trợ của Quỹ Cứu trợ Nhân đạo Canada (CHAF), do CARE hợp tác với Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị triển khai.

Dựa trên số lượng nhân khẩu của mỗi hộ, người dân sẽ nhận được khoản hỗ trợ tương ứng: Theo đó, hộ có từ 1 - 5 nhân khẩu nhận 900.000 VNĐ; Hộ có từ 6 nhân khẩu trở lên nhận 1.800.000 VNĐ.

Hoạt động hỗ trợ được thực hiện trong 6 tháng (từ tháng 11/2020 đến tháng 5/2021). Các gói hỗ trợ khẩn cấp (bao gồm bình chứa nước dung tích lớn, dụng cụ vệ sinh gia đình, tiền mặt hỗ trợ sinh hoạt và hồi phục sinh kế) được cấp phát nhằm đáp ứng kịp thời những nhu cầu cấp thiết của người dân, qua đó hỗ trợ các hoạt động ứng phó của Chính phủ Việt Nam nói chung và chính quyền địa phương nói riêng.

Trao tặng tiền sinh hoạt hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lụt tại tỉnh Quảng Trị.

Hoạt động được thiết kế dựa trên kết quả đánh giá thiệt hại và Nhu cầu do các cơ quan Chính phủ và các tổ chức nhân đạo thực hiện, cũng như các báo cáo của cơ quan các cấp Trung Ương và địa phương.

(thoidai.com.vn)