Hỏi đáp về Ngày Quốc tế: Người mắc chứng tự kỷ không có những biểu hiện nào?

Ngày 2/4 hằng năm được Liên hợp quốc chọn là Ngày Thế giới Nhận thức Tự kỷ với mục đích kêu gọi các nước tăng cường sự quan tâm và hiểu biết về hội chứng này.

Chứng tự kỷ là một bệnh phức tạp với tỉ lệ người mắc khá cao trên toàn thế giới.

Chứng tự kỷ không giới hạn trong một khu vực hay một quốc gia nhất định mà là một thách thức xuyên quốc gia, đòi hỏi sự phối hợp hành động toàn cầu.

Đến nay khoa học chưa tìm được nguyên nhân và cách chữa trị triệt để chứng tự kỷ. Đây là chứng bệnh phát triển kéo dài suốt cuộc đời, người mắc chứng tự kỷ thường gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Tuy nhiên, nếu chứng tự kỷ được phát hiện và điều trị sớm, người tự kỷ được sẻ chia và giúp đỡ từ gia đình và cộng đồng thì họ sẽ có khả năng phát triển các giá trị bản thân, hòa nhập cuộc sống, phát triển các năng lực và đóng góp cho xã hội.

Việc nâng cao nhận thức về chứng tự kỷ đòi hỏi các quốc gia trên thế giới phải hợp tác quốc tế tốt hơn, đặc biệt là trong việc chia sẻ thực tiễn. Bên cạnh đó, các quốc gia cần nâng cao nhận thức về chứng tự kỷ trong các lĩnh vực xã hội, giáo dục và lao động để giải quyết những nhu cầu đặc biệt của người mắc chứng tự kỷ và nuôi dưỡng tài năng của họ.

Ngày Thế giới Nhận thức về Tự kỷ 2/4 nhằm nhấn mạnh quyền được tôn trọng và bình đẳng của người mắc chứng tự kỷ, đồng thời lên án những hành động lạm dụng, phân biệt đối xử và cô lập những người mắc chứng tự kỷ.

Hiện nay, đại dịch Covid-19 đã phơi bày và làm gia tăng sự bất bình đẳng rõ rệt của người mắc chứng tự kỷ trên toàn thế giới. Những người mắc chứng tự kỷ từ lâu đã phải đối mặt với nhiều bất công nay còn rơi vào tình trạng thất nghiệp hoặc thiếu việc làm do đại dịch.

Hưởng ứng Ngày Thế giới Nhận thức về Tự kỷ năm 2021, hàng trăm nghìn địa danh, công trình, tòa nhà và cộng đồng trên khắp thế giới sẽ cùng nhau tham gia chiến dịch “Light It Up Blue” (Thắp lên Ánh sáng Xanh) nhằm bày tỏ cảm thông, yêu thương và hy vọng với những người tự kỷ.

Trên thế giới, các sự kiện và hoạt động giáo dục liên quan đến chứng tự kỷ sẽ diễn ra trong tháng, nhằm mục đích tăng cường hiểu biết và chấp nhận với người tự kỷ, thúc đẩy sự ủng hộ và truyền cảm hứng cho một thế giới hòa nhập, tốt đẹp hơn.

Hãy hưởng ứng Ngày Thế giới Nhận thức về Tự kỷ để cùng lan tỏa lòng tốt và nhận thức về chứng tự kỷ!

Chứng tự kỷ là một bệnh phức tạp với tỉ lệ người mắc khá cao trên toàn thế giới.

Chứng tự kỷ không giới hạn trong một khu vực hay một quốc gia nhất định mà là một thách thức xuyên quốc gia, đòi hỏi sự phối hợp hành động toàn cầu.

Đến nay khoa học chưa tìm được nguyên nhân và cách chữa trị triệt để chứng tự kỷ. Đây là chứng bệnh phát triển kéo dài suốt cuộc đời, người mắc chứng tự kỷ thường gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Tuy nhiên, nếu chứng tự kỷ được phát hiện và điều trị sớm, người tự kỷ được sẻ chia và giúp đỡ từ gia đình và cộng đồng thì họ sẽ có khả năng phát triển các giá trị bản thân, hòa nhập cuộc sống, phát triển các năng lực và đóng góp cho xã hội.

Việc nâng cao nhận thức về chứng tự kỷ đòi hỏi các quốc gia trên thế giới phải hợp tác quốc tế tốt hơn, đặc biệt là trong việc chia sẻ thực tiễn. Bên cạnh đó, các quốc gia cần nâng cao nhận thức về chứng tự kỷ trong các lĩnh vực xã hội, giáo dục và lao động để giải quyết những nhu cầu đặc biệt của người mắc chứng tự kỷ và nuôi dưỡng tài năng của họ.

Ngày Thế giới Nhận thức về Tự kỷ 2/4 nhằm nhấn mạnh quyền được tôn trọng và bình đẳng của người mắc chứng tự kỷ, đồng thời lên án những hành động lạm dụng, phân biệt đối xử và cô lập những người mắc chứng tự kỷ.

Hiện nay, đại dịch Covid-19 đã phơi bày và làm gia tăng sự bất bình đẳng rõ rệt của người mắc chứng tự kỷ trên toàn thế giới. Những người mắc chứng tự kỷ từ lâu đã phải đối mặt với nhiều bất công nay còn rơi vào tình trạng thất nghiệp hoặc thiếu việc làm do đại dịch.

Hưởng ứng Ngày Thế giới Nhận thức về Tự kỷ năm 2021, hàng trăm nghìn địa danh, công trình, tòa nhà và cộng đồng trên khắp thế giới sẽ cùng nhau tham gia chiến dịch “Light It Up Blue” (Thắp lên Ánh sáng Xanh) nhằm bày tỏ cảm thông, yêu thương và hy vọng với những người tự kỷ.

Trên thế giới, các sự kiện và hoạt động giáo dục liên quan đến chứng tự kỷ sẽ diễn ra trong tháng, nhằm mục đích tăng cường hiểu biết và chấp nhận với người tự kỷ, thúc đẩy sự ủng hộ và truyền cảm hứng cho một thế giới hòa nhập, tốt đẹp hơn.

Hãy hưởng ứng Ngày Thế giới Nhận thức về Tự kỷ để cùng lan tỏa lòng tốt và nhận thức về chứng tự kỷ.

(baoquocte.vn)