Hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc là gì? Tại sao cơ quan này được thành lập?

Hội đồng nhân quyền của Liên Hợp Quốc (HRC) là cơ quan mới được thành lập theo Nghị quyết số 60/251 ngày 3/4/2006 của ĐHĐ để thay thế Ủy ban quyền con người Liên Hợp Quốc (CHR).

Việc thành lập HRC xuất phát từ sự yếu kém trong hoạt động của CHR ‐ mà xét tổng quát cũng là những hạn chế chung của bộ máy quyền con người của Liên Hợp Quốc trong những thập niên vừa qua ‐ đó là thất bại trong việc cải thiện tình hình và xử lý những vi phạm nghiêm trọng về quyền con người diễn ra ở nhiều khu vực và quốc gia trên thế giới. 

Một phiên họp Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Về vấn đề này, trong một số báo cáo công bố đầu những năm 2000, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã chỉ ra những hạn chế của CHR, và trong báo cáo công bố vào tháng 3/2005, đã chính thức đề xuất ĐHĐ bỏ phiếu thay thế CHR bằng một cơ quan mới là HRC.

 Trong Hội nghị thượng đỉnh thế giới tổ chức vào tháng 9/2005, ý tưởng về việc thành lập HRC được đa số quốc gia tán thành. Các khía cạnh về tính chất và cấu trúc của HRC được đưa ra thảo luận thêm ở ĐHĐ trong suốt năm tháng sau đó. 

Cuối cùng, dự thảo nghị quyết về việc thành lập HRC được công bố vào tháng 3/2006 và được thông qua bởi ĐHĐ vào ngày 3/4/2006, với 170 phiếu thuận, bốn phiếu chống (Israel, Quần đảo Marshall, Palau, Hoa Kỳ) và ba phiếu trắng (Belarus, Iran, Venezuela).

Theo Sách Hỏi - Đáp về nhân quyền