Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Điện Biên nâng cao tuyên truyền phòng, chống bạo lực xâm hại phụ nữ và trẻ em

​​​​​​​ Xác định đẩy mạnh công tác tuyên truyền là một trong những biện pháp hữu hiệu nhằm thay đội nhận thức của hội viên, người dân, những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) các cấp đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức các hoạt động tuyên truyền bình đẳng giới; phòng, chống bạo lực gia đình gắn với thực hiện phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”.

Ðẩy mạnh tuyên truyền về phòng, chống bạo lực xâm hại phụ nữ và trẻ em. Nhờ đó, phụ nữ trên địa bàn tỉnh có điều kiện thể hiện năng lực, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương.

Các cấp Hội đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai tốt các hoạt động phòng chống bạo lực gia đình dưới nhiều hình thức: truyền thông, tập huấn, nói chuyện chuyên đề, phát tờ rơi, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh các xã... Hưởng ứng chủ đề năm 2020 “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” các cấp Hội đã có nhiều hoạt động đa dạng, phong phú, đảm bảo hiệu quả, thiết thực, có tính lan tỏa và bền vững. 

Chị Sùng Thị Chư (thứ 4 từ trái sang), Chủ tịch Hội LHPN xã Nà Bủng (huyện Nậm Pồ) tuyên truyền vận động hội viên, người dân bản Nà Bủng 1, kỹ năng phòng, chống tệ nạn xã hội. Ảnh: Anh Nguyễn

Từ đầu năm đến nay, Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị truyền thông với chủ đề “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” tại huyện Nậm Pồ cho trên 200 người tham gia; tổ chức 11 buổi truyền thông về kiến thức bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em theo từng chuyên đề cho từng nhóm phụ nữ đặc thù. 

Toàn tỉnh tổ chức 150 buổi tập huấn với trên 7.500 hội viên phụ nữ tham gia; trong đó nội dung liên quan đến giáo dục, chăm sóc, bảo vệ phụ nữ và trẻ em như: Nâng cao kiến thức, kỹ năng vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết các vấn đề xã hội có liên quan đến phụ nữ; kiến thức, kỹ năng phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội về ma túy; nâng cao kiến thức kỹ năng về một số vấn đề đi làm ăn xa, xuất cảnh trái phép, di cư tự do, đối ngoại, nông thôn mới, vệ sinh an toàn thực phẩm...

Thời gian tới để xóa bỏ tình trạng bạo lực xâm hại phụ nữ và trẻ em, cần có sự chung tay vào cuộc của cộng đồng, xã hội. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy và chính quyền các cấp đối với công tác bình đẳng giới; đẩy mạnh truyền thông về giới, bình đẳng giới. Bên cạnh đó, mỗi phụ nữ cần tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực để đáp ứng nhu cầu công việc trong tình hình mới...

Kim Hảo