Hội nghị thông tin về nhân quyền và thông tin đối ngoại tháng 12/2019

Ngày 26/12, tại Hà Nội, Cục Thông tin đối ngoại, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức "Hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí về nhân quyền và thông tin đối ngoại tháng 12/2019".

Ngày 26/12, tại Hà Nội, Cục Thông tin đối ngoại, bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức 'Hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí về nhân quyền và thông tin đối ngoại tháng 12/2019'. Tại hội nghị, đại diện các cơ quan: Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo về Nhân quyền; Văn phòng Ban Tôn giáo Chính phủ; Uỷ ban Dân tộc, Bộ Công an và các cơ quan báo chí dự hội nghị. Ông Đinh Xuân Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền – Uỷ ban Dân tộc đã trình bày một số nội dung cơ bản của Nghị quyết 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 phê duyệt tổng thể phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng báo dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 và điểm lại công tác tuyên truyền vùng đồng báo dân tộc thiểu số và miền núi thời gian qua, phương hướng thời gian tới, đồng thời cũng đề xuất công tác tuyên truyền trên báo chí về công tác dân tộc năm 2020.

Ồng Đoàn Công Huynh-Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại phát biểu tại hội nghị

(ảnh Hiền Anh)

Hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí về nhân quyền và thông tin đối ngoại tháng 12 nhằm đem đến cái nhìn đa chiều, toàn diện về tình hình vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi. Theo đó Chính phủ đặt mục tiêu khai thác tiềm năng, lợi thế của các địa phương trong vùng, đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo nhanh bền vững, thu hẹp khoảng cách về mức sống so với vùng phát triển, giảm dần vùng đặc biệt khó khăn, phát triển toàn diện giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa, xóa bỏ tập quán lạc hậu đi đôi với giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc; xây dựng hệ thống chính trị, trật tự an ninh toàn xã hội và an ninh biên giới quốc gia, cũng cố tăng cường khối đoàn kết dân tộc, nâng cao niềm tin của đồng bào dân tộc đối với Đảng, Nhà nước. theo Ông Đinh Xuân Thắng đề án “phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng báo dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030” có 10 điểm nổi bật đó là: giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; Quy hoạch sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết; Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị;  Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc; Phát triển giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực;  Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch; Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em; Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em; Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn; Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát, đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình. Ông Đinh Xuân Thắng, cũng cho biết: “Công tác tuyên truyền vận động đồng bào vùng DTTS và miền núi là nhiệm vụ quan trọng, cả hệ thống chính trị đã và đang vào cuộc. VTV5 đã phát 24 thứ tiếng dân tộc; VOV4 phát 12 thứ tiếng DTTS; Trong năm 2020, các đài khu vực Đông Bắc sẽ phát thanh thêm tiếng dân tộc Tày; Gần 50 Đài Phát thanh – Truyền hình các tỉnh, thành phố có đông đồng bào DTTS sinh sống có các kênh, chương trình phát thanh, truyền hình tiếng dân tộc đại diện cho dân tộc vùng miền.

Ông Nguyễn Minh Hiếu, Phó Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo Nhân quyền đã báo cáo tình hình công tác nhân quyền trong tháng 12; đề xuất một số nội dung tuyên truyền trên báo chí về nhân quyền năm 2020; cập nhật tình hình an ninh về lợi dụng tự do tôn giáo, hướng lập luận phản bác thông tin sai lệch về tự do tôn giáo Việt Nam.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Đoàn Công Huynh mong rằng, thời gian tới các cơ quan báo chí cần tiếp tục tuyên truyền quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, những giá trị tốt đẹp của tôn giáo. Đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung khẳng định nhà nước ta luôn bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân, có chính sách nhất quán là tôn trọng và tạo điều kiện thuận lợi để mọi người dân thực hiện quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng; coi trọng chính sách đoàn kết và hòa hợp giữa các tôn giáo, đảm bảo sự bình đẳng, không phân biệt đối xử vì lý do tôn giáo, tín ngưỡng. Các cơ quan báo chí cần tập trung chỉ rõ âm mưu, hoạt động lợi dụng tôn giáo của các thế lực thù địch nhằm phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc và công cuộc đổi mới đất nước do Đảng lãnh đạo; có nhiều bài viết mang tính giáo dục, tuyên truyền để chức sắc, tín đồ thấy rõ trách nhiệm công dân, chủ động đấu tranh với các hoạt động sai trái, vi phạm pháp luật. Tại hội nghị ông Đoàn Công Huynh cũng nhấn mạnh sang năm 2020  báo chí cần tập chung phản ánh về thành tựu về các nội dung chống phân biệt chủng tộc, đề án về tín ngưỡng tôn giáo, quyền con người và chủ quyền lãnh thổ, đặc biệt là vấn đề biển đảo, tuyên truyền sâu rộng từ trung ương đến địa phương nhất là đối với vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới hải đảo, cũng như cách tuyên truyền về quyền con người trong thời đại 4.0 qua đó mọi người có thể tham gia vào cuộc cách mạng 4.0 một cách toàn diện. Cục trưởng Đoàn Công Huynh cũng cho biết trong năm cần tăng cường các chuyến đi thực tế cho phóng viên, biên tập viên, phóng viên thường trú nước ngoài tại Việt Nam để phản ánh về nhân quyền một cách thiết thực hơn.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đến từ các cơ quan báo chí đã đề xuất nhiều nội dung cần cung cấp trong năm 2020 để công tác tuyên truyền về nhân quyền, thông tin đối ngoại có hiệu quả như: ngành chức năng cần cung cấp thông tin cụ thể về số liệu, tài liệu liên quan; mong muốn được cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, thường xuyên để công tác tuyên truyền về nhân quyền cũng hiệu quả như tuyên truyền về biển đảo; đề nghị mở các lớp tập huấn báo chí về công tác nhân quyền...

Hiện nay, các đối tượng xấu thường sử dụng chiêu bài lợi dụng tôn giáo, nhất là những vụ việc phức tạp để tập hợp đông người gây mất ổn định chính trị xã hội, vì vậy, báo chí phải kịp thời thông tin, tuyên truyền, dự báo tình hình, phát huy vai trò của mình để truyền thông định hướng dư luận khi xảy ra vụ việc cụ thể tại các địa phương./.