Hơn 100 cơ quan báo chí được tập huấn an toàn thông tin trong môi trường số

Hơn 100 cơ quan báo chí tại khu vực phía Nam được tham gia hội nghị tập huấn “An toàn thông tin cho các nhà báo trong môi trường số” do Cục Báo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông) tổ chức tại TP Hồ Chí Minh.

Thông qua hội nghị này, Cục Báo chí muốn phổ biến kiến thức cho các nhà báo, giúp họ đảm bảo an toàn thông tin, nguồn tin, tác phẩm báo chí, dữ liệu cá nhân khi tác nghiệp trong môi trường số. Qua đó, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức cộng đồng về an toàn thông tin.

Các nhà báo tham dự tập huấn

Ngoài ra, hội nghị “An toàn thông tin cho các nhà báo trong môi trường số” còn giúp các nhà báo nhận diện về một số nguy cơ đối với báo chí trong bối cảnh chuyển đổi số: nguy cơ và rủi ro mất an toàn thông tin đối với người dùng gây ảnh hưởng đến an toàn của hệ thống, mất dữ liệu, nguy cơ rò rỉ và hình thức tấn công đánh cắp dữ liệu và thông tin cá nhân, lộ thông tin, mã độc…

Bên cạnh tìm hiểu về những nguy cơ, hội nghị cũng giúp các nhà báo nắm được các giải pháp nhằm tăng cường và đảm bảo an toàn tác nghiệp trong môi trường số. Cụ thể: cách đảm bảo an toàn cho tài khoản đăng nhập, an toàn thông tin cho máy tính cá nhân, an toàn thông tin cho thiết bị thông minh, giải pháp bảo vệ dữ liệu và bảo mật thông tin trên thiết bị đầu cuối…

Hội nghị thực sự thiết thực và hữu ích đối với các nhà báo trước những biến động của thời đại công nghệ số.

Minh Anh