Hơn 4.400 lao động tại Hưng Yên được trả lương ngừng việc từ vốn chính sách

Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh Hưng Yên vừa cho biết, đến nay, đơn vị đã giải ngân hơn 13,5 tỷ đồng cho 39 lượt người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc cho hơn 4.400 lao động.

Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Hưng Yên đã hỗ trợ doanh nghiệp trả lương cho người ngừng việc hơn 13,5 tỷ đồng. (Nguồn: TTXVN)

Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Hưng Yên Nguyễn Thị Xuân khẳng định, trên cơ sở danh sách người sử dụng lao động có tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động trên địa bàn, chi nhánh đã bố trí cán bộ trực tiếp tiếp cận để tuyên truyền, phổ biến chính sách, đồng thời rà soát, nắm bắt nhu cầu vay vốn, tìm kiếm khách hàng, tư vấn cho khách hàng cần hỗ trợ.

Trường hợp khách hàng có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn, chi nhánh bố trí cán bộ trực tiếp hướng dẫn lập hồ sơ vay vốn, trình Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội giao vốn và giải ngân kịp thời.

Thời gian qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh Hưng Yên đã tích cực giải ngân vốn tín dụng chính sách, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng góp phần đẩy lùi hoạt động tín dụng "đen".

Đồng thời, rà soát, tổng hợp thiệt hại của khách hàng vay vốn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 để kịp thời áp dụng các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng.

Đơn vị cũng triển khai đầy đủ, kịp thời các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, của Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội, các văn bản hướng dẫn về hoạt động tín dụng chính sách xã hội.

Đặc biệt, thực hiện tốt Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Năm 2021, Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh Hưng Yên đã giảm 10% lãi suất cho vay đối với các khoản còn dư nợ từ ngày 1/10-31/12/2021 theo Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 2810/QĐ-UBND ngày 3/12/2021 của UBND tỉnh Hưng Yên.

Tổng số tiền lãi giảm là hơn 6 tỷ đồng và gia hạn nợ cho hơn 1.600 món vay với dư nợ hơn 63 tỷ đồng.

(baoquocte.vn)