Hưng Yên phổ biến, quán triệt Luật An ninh mạng

UBND tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Luật An ninh mạng, Luật đặc xá và Luật Thi hành án hình sự. 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được Đại tá Vũ Huy Khánh - Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính trực tiếp giới thiệu những nội dung cơ bản của các luật. 

Theo đó, Luật An ninh mạng gồm 7 chương, 43 điều, quy định những nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng; triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng và quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Vũ Nhung

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Để các quy định của Luật An ninh mạng, Luật Đặc xá năm 2018 và Luật Thi hành án hình sự năm 2019 đi vào cuộc sống, thời gian tới, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quan tâm phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc 3 luật nêu trên và các văn bản liên quan. Công an tỉnh tăng cường thực hiện quản lý nhà nước về an ninh mạng trên địa bàn tỉnh theo phân cấp của Bộ Công an; tích cực triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động sử dụng không gian mạng xâm phạm chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và phòng, chống tội phạm mạng. 

Sở Tư pháp phối hợp với Công an tỉnh đẩy mạnh tham mưu, xây dựng các đề án, chương trình, kế hoạch về tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến 3 luật nêu trên. Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường phối hợp với Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh trong bảo vệ an ninh mạng; tổ chức bồi dưỡng và nâng cao năng lực, trình độ bảo vệ an ninh mạng cho lực lượng bảo vệ an ninh mạng; nâng cao kiến thức về an ninh mạng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm thực hiện công tác bảo vệ an ninh mạng đối với thông tin, hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý; thực hiện các nhiệm vụ được giao về thi hành án hình sự, tạo điều kiện thuận lợi để người phạm tội, bị kết án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng...

Kim Hảo