Hướng dẫn đăng ký nhận trợ cấp thất nghiệp trực tuyến

Tổng Giám Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành quyết định về việc ban hành dịch vụ công trực tuyến chi trả trợ cấp thất nghiệp.

Việc chi trả trợ cấp thất nghiệp có thể thực hiện trực tuyến.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, dịch vụ công trực tuyến chi trả trợ cấp thất nghiệp là dịch vụ công mức độ 4, áp dụng với người lao động thất nghiệp theo quy định của Luật Việc làm đã được cơ quan có thẩm quyền ra Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp. Cơ quan thực hiện là bảo hiểm xã hội cấp tỉnh.

Trình tự thực hiện như sau: Bộ phận một cửa tiếp nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp từ ngành LĐ-TB&XH (bản giấy hoặc bản điện tử) chuyển trực tiếp hoặc qua bưu chính hoặc trên Cổng dịch vụ công Quốc gia chuyển hồ sơ cho Phòng Chế độ Bảo hiểm xã hội giải quyết.

Phòng Chế độ Bảo hiểm xã hội xét duyệt hồ sơ và chuyển các Phòng/Bộ phận nghiệp vụ liên quan để thực hiện: Chi trả Tiền trợ cấp thất nghiệp (trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo Quyết định hưởng trợ cấp); Cấp thẻ BHYT cho người hưởng.

Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp được Ngành LĐ-TB&XH chuyển cho cơ quan bảo hiểm xã hội theo một trong những hình thức sau: qua dịch vụ bưu chính công ích; trực tiếp tại Bộ phận một cửa; qua Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả tiền trợ cấp thất nghiệp và cấp thẻ BHYT cho người lao động theo hình thức đã đăng ký.

Theo Công văn 1399/LĐTBXH-VL triển khai giải quyết thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp online trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Dưới đây là các bước đăng ký nhận trợ cấp thất nghiệp online.

Bước 1: Người lao động truy cập Cổng Dịch vụ công Quốc gia: https://dichvucong.gov.vn/.

Bước 2: Ấn Đăng nhập và chọn phần Tài khoản được cấp bởi Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Bước 3: Nhập tài khoản đăng nhập >> Nhập mã xác thực.

Bước 4: Tại ô Tìm kiếm nâng cao, gõ “giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp”, rồi ấn tìm kiếm.

Bước 5: Chọn Danh sách dịch vụ công phù hợp và ấn Nộp trực tuyến.

Bước 6: Nhập đủ, chính xác các thông tin mà hệ thống yêu cầu.

Hệ thống sẽ tự động hiển thị tên, số CMND/CCCD, giới tính, dân tộc, số điện thoại, email của người lao động. Các thông tin còn lại mà người lao động phải điền bao gồm: Ngày cấp, nơi cấp CMND/CCCD; Ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc;

Số sổ bảo hiểm xã hội; Tôn giáo; Trình độ đào tạo; Ngành nghề đạo tạo;

Chỗ ở hiện nay: Ghi rõ địa chỉ chi tiết đến số nhà, đường, tổ, thôn, xóm… Nơi thường trú: Ghi rõ địa chỉ chi tiết đến số nhà, đường, tổ, thôn, xóm; Tên cơ quan /đơn vị công tác trước khi chấm dứt hợp đồng; Địa chỉ cơ quan /đơn vị công tác trước khi chấm dứt hợp đồng;

Lý do chấm dứt hợp đồng; Loại hợp đồng; Số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp; Địa chỉ đăng ký nhận thẻ bảo hiểm y tế (Lưu ý phí vận chuyển qua VNPost do người lao động trả).

Bước 7: Chọn nơi đề nghị nhận trợ cấp thất nghiệp.

Người lao động có thể chọn nhận qua tài khoản ngân hàng hoặc nhận tại cơ quan bảo hiểm xã hội quận/huyện nơi cư trú. Lưu ý, trường hợp nhận qua tài khoản ngân hàng thì phải nhập thông tin về số tài khoản của chính người lao động đó. Ghi rõ số tài khoản và tên ngân hàng mở tài khoản.

Bước 8: Tải tài liệu đính kèm.

Người lao động tải lên bản chụp/scan một trong các giấy tờ chứng minh việc chấm dứt hợp đồng lao động/làm việc: Hợp đồng lao động/làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

Quyết định thôi việc; Quyết định sa thải; Quyết định kỷ luật buộc thôi việc; Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động/làm việc;

Xác nhận chấm dứt hợp đồng của doanh nghiệp trong đó có thông tin của người lao động; loại hợp đồng lao động đã ký; lý do, thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

Xác nhận của cơ quan nhà nước về việc doanh nghiệp hoặc hợp tác xã giải thể, phá sản.

Quyết định bãi nhiệm, miễn nhiệm, cách chức đối với người lao động là người quản lý doanh nghiệp, quản lý hợp tác xã.

Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh về việc đơn vị sử dụng lao động không có người đại diện theo pháp luật hoặc không có người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền.

Bước 9: Chọn Cơ quan tiếp nhận.

Chọn tỉnh/thành phố >> Chọn Trung tâm dịch vụ việc làm.

Bước 10: Ấn Nộp hồ sơ.

Thời gian giải quyết 02 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan Bảo hiểm xã hội nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.

(thoidai.com.vn)