KFHI tài trợ xây hai điểm trường ở huyện Nam Trà My, Quảng Nam

Ngày 15/9, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 1945 về phê duyệt khoản viện trợ trị giá 76.632 USD tương đương 1,825 tỷ đồng để xây dựng hai điểm trường trên địa bàn huyện Nam Trà My do tổ chức Korea Food For The Hungry International (KFHI) tài trợ.

Dự án này do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Nam làm đầu mối vận động; Ban quản lý Dự án - quỹ đất - đô thị huyện Nam Trà My là đơn vị thực hiện.

Học sinh huyện miền núi Nam Trà My sẽ có thêm 2 điểm trường mới trong thời gian đến. Ảnh minh họa: Báo Quảng Nam.

Với mục tiêu xây mới 2 điểm trường lẻ của Trường Mẫu giáo Họa Mi (xã Trà Vân) và Trường Mầm non Hoa Mai (xã Trà Mai) tại huyện Nam Trà My, dự án góp phần giúp xã Trà Vân và xã Trà Mai hoàn thành tiêu chí trường học trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Trong khuôn khổ của dự án, hai điểm trường lẻ này sẽ được trang bị cơ sở vật chất đảm bảo kiên cố, an toàn, tạo điều kiện tốt cho trường nâng cao chất lượng chăm sóc, dạy và học ở vùng đặc biệt khó khăn huyện Nam Trà My.

UBND tỉnh giao UBND huyện Nam Trà My, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Nam và các đơn vị chức năng phối hợp thực hiện dự án từ nay tới tháng 4/2024.

(thoidai.com.vn)