Khai mạc cuộc họp lần thứ 31 của Uỷ ban liên Chính phủ ASEAN về Nhân quyền theo hình thức trực tuyến

Cuộc họp lần thứ 31 của Uỷ ban liên Chính phủ ASEAN về Nhân quyền (AICHR) diễn ra từ ngày 9-10/6 theo hình thức họp trực tuyến.

Đoàn Việt Nam tham dự cuộc họp lần thứ 31 của Uỷ ban liên Chính phủ ASEAN về Nhân quyền (AICHR).

Đại sứ, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thái Yên Hương, Đại diện Việt Nam tại AICHR và Chủ tịch AICHR năm 2020, chủ trì Cuộc họp với sự tham gia của đại diện tất cả các nước thành viên ASEAN và Ban Thư ký ASEAN.

Cuộc họp sẽ thảo luận và thống nhất dự thảo Kế hoạch Công tác AICHR 2021-2025 làm văn kiện định hướng hoạt động hợp tác nhân quyền của ASEAN trong 5 năm tới, đồng thời đề xuất các hoạt động để đưa vào Chương trình Ưu tiên triển khai ngay trong năm 2021.

Các Đại diện cũng sẽ thảo luận Báo cáo Thường niên AICHR giai đoạn từ tháng 7/2019 đến tháng 6/2020 trong đó tổng hợp các hoạt động hợp tác nhân quyền trong khu vực trong một năm qua và đưa ra các khuyến nghị nhằm tăng cường hơn nữa hiệu quả hoạt động của AICHR và công tác thúc đẩy và bảo vệ quyền con người trong khu vực.

Dự kiến, cuộc họp cũng sẽ rà soát tình hình triển khai các hoạt động thuộc Chương trình Ưu tiên năm 2020 của AICHR, trao đổi các biện pháp nhằm đảm bảo thực hiện các hoạt động theo đúng kế hoạch trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp tại nhiều nước ASEAN.

Cuộc họp với sự tham gia của đại diện tất cả các nước thành viên ASEAN và Ban Thư ký ASEAN.

Các nước đánh giá cao sự chủ động và tích cực của Chủ tịch Việt Nam trong đề xuất và tổ chức họp trực tuyến, đảm bảo tiến độ triển khai các công việc và hoạt động của AICHR, duy trì hợp tác thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền tại khu vực, và đóng góp vào các nỗ lực chung của ASEAN nhằm giảm thiểu tác hại của Covid-19, nhất là đối với các nhóm dễ bị tổn thương.

Chủ trì và phát biểu tại Cuộc họp, Đại diện Việt Nam tại AICHR khẳng định tầm quan trọng của tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và hợp tác giữa các nước thành viên trong thời điểm ASEAN đang ứng phó với dịch Covid-19, cam kết phối hợp chặt chẽ với các nước và mong muốn các nước sẽ tiếp tục ủng hộ, hợp tác cùng hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng của AICHR, đóng góp vào một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng như chủ đề chung của Năm Chủ tịch ASEAN 2020.

Dự kiến, cuộc họp tiếp theo của AICHR sẽ diễn ra tại Hà Nội vào tháng 8/2020, bên lề Hội nghị các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 53.