Không gian mạng và sứ mệnh bảo vệ biên cương văn hóa tư tưởng của tuổi trẻ

Sáng 11/5, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (Hà Nội) diễn ra Hội thảo “Không gian mạng và sứ mệnh bảo vệ biên cương văn hoá tư tưởng của tuổi trẻ”.

Quang cảnh hội thảo tại điểm cầu Hà Nội. (Ảnh: Tienphong)

Sáng nay 11.5, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo T.Ư, Bộ VH-TT-DL, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Đài Truyền hình Việt Nam và Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức hội thảo “Không gian mạng và sứ mệnh bảo vệ biên cương văn hóa tư tưởng của tuổi trẻ”.

Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với điểm cầu chính tại Hà Nội và kết nối tới điểm cầu tại 63 tỉnh, thành Đoàn.

Tham dự và chủ trì Hội thảo có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; đại diện lãnh đạo Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam.

Hội thảo nhằm cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và phát biểu chỉ đạo của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc tháng 11/2021; thể hiện vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam trong công cuộc giữ gìn, phát triển và chấn hưng văn hóa Việt Nam, bảo vệ biên cương văn hóa tư tưởng, bảo vệ Đảng, bảo vệ Tổ quốc, bảo về nền văn hóa dân tộc, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư khẳng định, văn hóa Việt Nam là thành quả hàng nghìn năm lao động sáng tạo, đấu tranh kiên cường dựng nước và giữ nước của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, là kết quả giao lưu và tiếp thu tinh hoa của nhiều nền văn minh thế giới. Văn hóa Việt Nam đã hun đúc nên tâm hồn, khí phách, bản lĩnh Việt Nam, làm rạng rỡ lịch sử vẻ vang của dân tộc.

BTC Hội thảo cho biết, hiện có gần 50 bài tham luận của lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể T.Ư và địa phương, các nhà quản lý và tham mưu chính sách về văn hóa, công nghiệp văn hóa; các nhà hoạt động văn hóa trong nước và các chuyên gia nước ngoài; doanh nhân, trí thức trẻ, văn nghệ sĩ trẻ; đại diện các tổ chức Đoàn - Hội, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu trong và ngoài nước.

Được chia làm 2 phần chính, phần thứ nhất: “Biên cương văn hóa tư tưởng trên không gian mạng”; phần thứ hai: “OTT - Sứ mệnh bảo vệ biên cương văn hóa tư tưởng từ sớm, từ xa”, các tham luận tập trung vào 2 nhóm vấn đề lớn: Thứ nhất, nhận diện tầm quan trọng, tác động, ảnh hưởng của không gian mạng, của các dịch vụ văn hóa xuyên biên giới đối với công tác bảo vệ biên cương văn hóa tư tưởng trong giai đoạn hiện nay. Trên cơ sở đó phân tích nguyên nhân đề xuất, kiến nghị giải pháp với Đảng, Nhà nước bảo vệ biên cương văn hóa tư tưởng trong kỷ nguyên số.

Thứ hai, phân tích về vị trí, vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam trong việc tham gia xây dựng và phát triển các dịch vụ văn hóa xuyên biên giới phù hợp với luật pháp quốc tế và thực tiễn Việt Nam, qua đó góp phần thiết thực bảo vệ biên cương văn hóa tư tưởng của Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Sau mỗi phần tham luận sẽ có thảo luận, trao đổi, tương tác của các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, học giả, doanh nhân, trí thức trẻ, văn nghệ sĩ trẻ, đại diện các tổ chức Đoàn - Hội xoay quanh những nội dung chủ đề đã được tham luận tại hội thảo, nhằm làm sáng tỏ và sâu hơn về nội hàm, mục tiêu mà hội thảo hướng tới.

(thoidai.com.vn)