Kiên Giang: Toàn dân sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật

Kiên Giang triển khai tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam với nhiều nội dung hoạt động cụ thể, thiết thực theo sát đời sống người dân và thích ứng an toàn với diễn biến phức tạp của tình dịch Covid-19.

Kiên Giang tổ chức lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thành lập Khu kinh tế của khẩu Quốc tế Hà Tiên. (Ảnh: Khánh Thùy-Chiến Khu)

Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11) năm nay với chủ đề: “Toàn ngành Tư pháp nỗ lực thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; triển khai toàn diện các lĩnh vực công tác bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, đổi mới, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ”.

Hưởng ứng chủ đề này, Ngày Pháp luật tại Kiên Giang năm nay với cao điểm là tháng 10 và tháng 11/2021 đã được triển khai nhiều nội dung hoạt động cụ thể, thiết thực theo sát đời sống người dân và thích ứng an toàn với diễn biến phức tạp của tình dịch Covid-19.

Ông Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang khẳng định, trong đời sống xã hội, pháp luật có vai trò đặc biệt quan trọng, vừa là công cụ quản lý nhà nước hữu hiệu, vừa tạo hành lang pháp lý an toàn, tin cậy, thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội.

Theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Ngày Pháp luật được tổ chức để tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, đồng thời tăng cường nhận thức cho mọi người về vai trò của luật pháp trong đời sống, tăng cường sự hiểu biết pháp luật và khả năng thực thi pháp luật trong hoạt động quản lý nhà nước, hoạt động kinh tế - xã hội và sinh hoạt hàng ngày của người dân.

Đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Ngày Pháp luật cũng là một trong những chế định quan trọng đặt tiền đề cho việc đổi mới tổ chức thực hiện công tác này.

Tổ chức Ngày Pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật - một bộ phận của công tác giáo dục chính trị tư tưởng và là nhiệm vụ thường xuyên của toàn bộ hệ thống chính trị, các cấp, các ngành với mục tiêu cuối cùng là hỗ trợ và tạo điều kiện để mọi cá nhân, tổ chức biết sử dụng pháp luật làm phương tiện, công cụ bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của mình, của Nhà nước và xã hội.

Để Ngày Pháp luật tiếp tục được tổ chức đi vào chiều sâu, lan tỏa hiệu ứng tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật rộng rãi trong Nhân dân.

Hằng năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn các cấp, các ngành tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng “Ngày Pháp luật”, thời gian tổ chức thực hiện tập trung vào 2 tháng (tháng 10 và tháng 11) và tập trung vào tuần lễ cao điểm từ ngày 1/11 đến ngày 9/11.

Năm nay, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và kéo dài, để hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, ngành chủ động lựa chọn hình thức phù hợp với yêu cầu thực tế để tuyên truyền, phổ biến Ngày Pháp luật.

Cụ thể bao gồm: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên phương tiện thông tin đại chúng hàng tuần trên Báo Kiên Giang, 156 phóng sự trong chương trình thời sự, 76 chuyên mục phát trong các chương trình “Pháp luật và chính sách”, “Nhà nước và pháp luật” trên Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang, ….

Đăng phát tin, bài trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Kiên Giang, Trang thông tin điện tử và hệ thống loa truyền thanh cơ sở...

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị, địa phương còn biên soạn, phát hành rất nhiều tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật, thực hiện các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan về Ngày Pháp luật qua hệ thống áp phích, băng rôn, cờ phướn tại các khu trung tâm, trên các tuyến đường chính nhằm tạo ra khí thế sôi nổi hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

(baoquocte.vn)