KOICA Việt Nam khởi động dự án hơn 347 tỷ đồng cho cộng đồng nông thôn tỉnh Quảng Bình

Ngày 30/8, UBND tỉnh Quảng Bình phối hợp với Văn phòng KOICA Việt Nam tổ chức hội thảo khởi động Dự án “Cải thiện thu nhập bền vững và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vì cộng đồng nông thôn hòa bình tỉnh Quảng Bình” do Chính phủ Hàn Quốc viện trợ không hoàn lại với số tiền hơn 347 tỷ đồng, có khoảng 46.960 người dân tại 20 xã thuộc 05 huyện (Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch, Tuyên Hóa) được hưởng lợi từ dự án này.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Dự án “Cải thiện thu nhập bền vững và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vì cộng đồng nông thôn hòa bình tỉnh Quảng Bình” hướng đến mục tiêu xây dựng cộng đồng nông thôn hòa bình thông qua cải thiện thu nhập bền vững và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững tại tỉnh Quảng Bình.

Tham dự hội thảo có: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong; đại diện Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam; đại diện Văn phòng KOICA Việt Nam; Chuyên gia tư vấn quản lý dự án; đại diện Dự án KOICA tỉnh Tuyên Quang; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh - (Ảnh: NQ/quangbinh.gov.vn).

Dự án sẽ giúp 20 xã cải thiện thu nhập bền vững thông qua phát triển chuỗi giá trị nông - lâm nghiệp, sản phẩm chăn nuôi và mở rộng liên kết với thị trường, giúp gia tăng giá trị sản phẩm; cải thiện khả năng tiếp cận nguồn tài chính vi mô nông thôn cho phụ nữ; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua tăng cường năng lực thực hành chăm sóc sức khỏe và khả năng tìm kiếm việc làm; cải thiện điều kiện sản xuất, sinh hoạt của người dân thông qua nâng cấp và xây mới cơ sở hạ tầng nông thôn. Đặc biệt, Dự án sẽ góp phần giúp Quảng Bình phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19, nhất là phục hồi sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe đại diện Ban Quản lý Dự án Phát triển bền vững vì người nghèo (SRDP) tỉnh trình bày tổng quan về Dự án; Văn phòng Tư vấn quản lý dự án (PMC) trình bày chi tiết về kế hoạch quản lý và các hợp phần của Dự án. Theo đó, Dự án “Cải thiện thu nhập bền vững và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vì cộng đồng nông thôn hòa bình tỉnh Quảng Bình” được triển khai từ năm 2022 - 2026 với tổng vốn đầu tư 15,09 triệu USD (tương đương 347,067 tỷ đồng). Đối tượng hưởng lợi Dự án trực tiếp khoảng 46.960 người dân tại 20 xã thuộc 05 huyện (Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch, Tuyên Hóa).

Để triển khai tốt Dự án trong 05 năm tới, đạt mục tiêu, hiệu quả, đảm bảo đúng tiến độ theo thỏa thuận đã ký kết giữa UBND tỉnh Quảng Bình và Văn phòng KOICA Việt Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, Ban Quản lý Dự án SRDP tỉnh tiếp tục chủ động, phối hợp với Văn phòng PMC, các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức triển khai tốt các hoạt động Dự án; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện cho cơ quan chủ quản, Bộ, ngành Trung ương và nhà tài trợ theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong phát biểu bế mạc hội thảo - (Ảnh: NQ/quangbinh.gov.vn).

Các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương tích cực phối hợp, hỗ trợ và tham gia điều phối các hoạt động Dự án có liên quan thuộc phạm vi, trách nhiệm; trước mắt khẩn trương kiện toàn, thiết lập bộ máy quản lý, thực thi Dự án từ cấp tỉnh đến cấp xã; phân định trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các bên liên quan trong điều phối, thực hiện Dự án. UBND các huyện, xã kiểm tra, rà soát công tác quy hoạch, đảm bảo triển khai nhanh chóng các công trình đầu tư công.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn PMC điều phối nhân sự và triển khai tốt các hoạt động Dự án theo tiến độ đã đề ra; Văn phòng KOICA Việt Nam tiếp tục giúp đỡ kết nối, lồng ghép hoạt động của những dự án do KOICA tài trợ tại Quảng Bình với dự án tại các tỉnh bạn để cùng nâng cao năng lực, kinh nghiệm thực hiện, hỗ trợ người dân vùng nông thôn nâng cao thu nhập, giải quyết việc làm, góp phần đưa Quảng Bình trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Bắc Trung Bộ.

(thoidai.com.vn)