Hậu Giang đa dạng hóa hình thức tuyên truyền về bình đẳng giới

Kon Tum xác định bình đẳng giới là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Vì vậy các cấp, các ngành đã đẩy mạnh tuyên truyền về bình đẳng giới, góp phần nâng cao vị thế phụ nữ.

Hội đã tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt nội dung cơ bản của Luật Bình đẳng giới dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thu hút đông đảo hội viên, người dân tham gia.

Thông qua các hội thi, góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bình đẳng giới.

Từ đó, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực và góp phần nâng cao nhận thức cho người dân nói chung, hội viên phụ nữ nói riêng về vấn đề bình đẳng giới, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, từng bước hạn chế tình trạng bạo lực gia đình.

Tuyên truyền để góp phần làm thay đổi nhận thức, hành vi của người dân về bình đẳng giới cần có thời gian lâu dài. Để thay đổi tư tưởng ấy, cùng với tuyên truyền miệng, những văn bản luật, thông qua các buổi sinh hoạt của các mô hình, tổ, nhóm, câu lạc bộ… cũng góp phần giúp người dân nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, cách phòng, chống bạo lực gia đình

Những năm qua, công tác tuyên truyền về bình đẳng giới luôn được đổi mới, đa dạng hóa để góp phần truyền tải mạnh mẽ những thông điệp về bình đẳng giới. Ngoài nói chuyện, sinh hoạt, tuyên truyền các văn bản luật về bình đẳng giới, câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình ấp 3, thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ còn xây dựng tiểu phẩm. Với hình thức sân khấu hóa, giúp người dân dễ hiểu, dễ nhớ, dễ tiếp cận, nhờ đó, mọi người hiểu về vấn đề này và có cách cư xử đúng mực, góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các địa phương tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình. Qua đó, giúp cán bộ có thêm kiến thức về bình đẳng giới để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, còn người dân cũng hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách pháp luật về bình đẳng giới, nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh về vấn đề này đã được nâng lên rõ rệt. Đa số nữ cán bộ, công chức, viên chức và phụ nữ trong các gia đình đã ý thức được quyền và lợi ích hợp pháp của mình, biết đấu tranh chống lại những quan niệm lạc hậu, coi thường, khắt khe trong cách nhìn nhận, đánh giá đối với phụ nữ. 

Thu Hoài