Kon Tum nâng cao trách nhiệm trong phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ

Qua 10 năm thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới (giai đoạn 2011-2020), đến nay, toàn tỉnh có 5/10 huyện, thành phố đã xây dựng được các mô hình can thiệp phòng chống bạo lực gia đình.

Trong đó, có 35 câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, 26 câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình, 648 địa chỉ tin cậy- nhà tạm lánh, 117 cơ sở trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình (thực hiện các dịch vụ y tế, áp dụng biện pháp cách ly, bảo vệ nạn nhân), 876 tổ tư vấn - hòa giải... đáp ứng được yêu cầu về phòng chống bạo lực gia đình ở cơ sở. 

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Đăk Hà triển khai mô hình “Ngăn ngừa, giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới” tại xã Hà Mòn từ năm 2013. Theo đó, đã thành lập và duy trì 2 câu lạc bộ ngăn ngừa , giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới; 2 tổ phòng chống bạo lực giới (hoạt động lồng ghép với tổ hòa giải của thôn), thiết lập đường dây nóng, “địa chỉ tin cậy”, “nhà tạm lánh cộng đồng”. Nhờ vậy, những ý kiến, tin báo về các vụ việc bạo lực tại địa bàn được nhanh chóng giải quyết và có những hoạt động can thiệp kịp thời. Từ năm 2016 đến nay, mô hình này đã tuyên truyền, tư vấn cho trên 120 người về bình đẳng giới và các kỹ năng về tránh gây mâu thuẫn. Từ khi thực hiện mô hình này, vấn đề bạo lực đối với phụ nữ trên địa bàn xã Hà Mòn ít xảy ra; đã hòa giải thành công 16 vụ việc tại thôn, không có vụ nào phải đề nghị lên cấp trên để giải quyết.

Hội thi phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.

Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND xã Mô Rai (huyện Sa Thầy) triển khai thực hiện mô hình thí điểm về dịch vụ tư vấn, hỗ trợ bình đẳng giới tại làng Xộp và làng Le từ năm 2013. Mô hình đã tổ chức các lớp tập huấn, tọa đàm, hội nghị trao đổi, rút kinh nghiệm, tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, lồng ghép các nội dung tuyên truyền; lắp đặt panô, khẩu hiệu, áp phích, băng rôn; chiếu phim, cung cấp sách song ngữ tiếng Kinh và Gia Rai. Đồng thời, tư vấn pháp luật, chính sách bình đẳng giới, bạo lực gia đình, vi phạm trong hôn nhân, gia đình; tư vấn, hòa giải cho các hộ gia đình khi có vấn đề nảy sinh trong cuộc sống hàng ngày; tuyên truyền về vai trò, vị trí của phụ nữ, về hôn nhân gia đình, bạo lực gia đình, hướng dẫn cách làm ăn để phát triển kinh tế gia đình... từ đó góp phần thực hiện tốt công tác bình đẳng giới trên địa bàn xã.

Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện thí điểm mô hình “Địa chỉ tin cậy - Nhà tạm lánh tại cộng đồng” tại xã Tân Cảnh (huyện Đăk Tô) vào năm 2017 với 1 phòng tiếp nhận, hỗ trợ đối tượng đến đây bất kỳ thời điểm nào trong ngày, bảo đảm an toàn cho nạn nhân khi tạm lánh. Thông báo rộng rãi địa chỉ, số điện thoại và danh sách các thành viên của mô hình khi đối tượng cần giúp đỡ. Ngoài ra, các địa phương trên địa bàn tỉnh cũng đã thành lập và duy trì có hiệu quả 184 "Địa chỉ tin cậy" về phòng, chống bạo lực gia đình tại cộng đồng; thành lập 4 mô hình "Nói không với tảo hôn ở trẻ em gái vị thành niên”; mô hình "Phụ nữ dân tộc thiểu số với pháp luật” do các cấp Hội LHPN quản lý.

Mặt khác, Phòng Văn hóa thông tin các huyện, thành phố chủ động hướng dẫn, kiểm tra công tác sinh hoạt định kỳ của các câu lạc bộ nhằm củng cố và duy trì các mô hình trên địa bàn. Thông qua các buổi sinh hoạt kịp thời phát hiện, tư vấn về pháp lý và sức khỏe các nạn nhân của bạo lực gia đình.

Thu Hoài