Lai Châu: Tăng cường tư vấn pháp luật phòng, chống mua bán người

Vừa qua, Hội Luật gia tỉnh Lai Châu đã tổ chức Cuộc họp chia sẻ kiến thức và kỹ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực phòng, chống mua bán người.

Quang cảnh cuộc họp (Ảnh: Báo Lai Châu)

Tham dư cuộc họp có các đại biểu đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Sở Lao động và Thương binh xã hội, Sở Ngoại vụ, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) - Công an tỉnh và các tư vấn viên, cộng tác viên tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý Nhà nước.

Tại Cuộc họp, đại biểu tham khảo các nội dung trong sổ tay “Nâng cao kỹ năng tư vấn về phòng, chống mua bán người” được xây dựng trong khuôn khổ hợp tác giữa Chương trình sáng kiến pháp quyền, Hiệp hội Luật sư Hoa kỳ và Hội Luật gia Việt Nam. Tập trung vào các nội dung: quy định của pháp luật Việt Nam về tội phạm mua bán người; phương pháp tiếp cận lấy nạn nhân làm trung tâm; thu thập thông tin từ nạn nhân mua bán người; một số vấn đề thu thập chứng cứ trong các vụ án mua bán người; hướng dẫn về tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho nạn nhân mua bán người.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Cảnh Phương – Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh cho biết: “Cuộc họp là hoạt động hữu ích, với kiến thức, kỹ năng được chia sẻ, góp phần nâng cao năng lực của tư vấn viên, cộng tác viên công tác tại các Trung tâm Tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý, sở, ngành liên quan. Đồng thời, đáp ứng yêu cầu thực tế đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người và hỗ trợ nạn nhân trên địa bàn tỉnh”.

Các đại biểu chia nhóm thảo luận, chia sẻ kiến thức, kỹ năng bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân mua bán người; xử lý tội phạm mua bán người đảm bảo đúng người, đúng tội theo quy định pháp luật, thông qua các câu hỏi tình huống cụ thể; kỹ năng tuyên truyền về phòng, chống mua bán người đến cộng đồng dân cư; thủ đoạn của tội phạm mua bán người, những đối tượng dễ trở thành nạn nhân. Các nội dung thảo luận gắn với tình hình thực tế trong nước và tỉnh Lai Châu, qua đó mang lại nhiều kiến thức hữu ích cho các đại biểu tham gia.