Lâm Đồng: hơn 59.000 hộ nghèo được vay vốn

Trong năm 2019 và 10 tháng năm 2020, Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Lâm Đồng đã giúp 59.219 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn với số tiền gần 2 tỷ đồng.

Theo Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Lâm Đồng, trong gần 2 năm qua, nguồn vốn các chương trình tín dụng chính sách được bổ sung tăng qua các năm và đa dạng về đối tượng thụ hưởng đã góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thống kê từ năm 2019 và 10 tháng năm 2020 có 59.219 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn với số tiền gần 2 tỷ đồng.

Người dân Lâm Đồng được vay vốn phát triển sản xuất. Ảnh minh họa

Báo cáo của Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh cho biết, thông qua hoạt động hỗ trợ vay vốn tín dụng đã tạo điều kiện cho 2.567 hộ nghèo, 6.318 hộ cận nghèo và 9.835 hộ mới thoát nghèo được vay vốn. Ngoài ra, nguồn vốn vay cũng giúp tạo việc làm và tăng thêm việc làm cho 4.752 lao động, 36 lao động đi làm việc ở nước ngoài. Tạo điều kiện cho 5.749 lượt học sinh, sinh viên vay vốn trang trải chi phí học tập, giúp cho 19.660 hộ gia đình tại vùng nông thôn xây dựng công trình nước sạch và nhà vệ sinh hợp chuẩn, 702 hộ nghèo làm nhà ở.

Nhờ nguồn vốn vay thông qua các tổ chức hội nhận ủy thác, nhiều hộ gia đình đã vươn lên thoát nghèo. Các chương trình cho vay tín dụng của Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Lâm Đồng góp phần giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tuyết Nhung