Làm thế nào để hướng dẫn viên du lịch nhận hỗ trợ từ gói 26.000 tỷ đồng

Sau khi nhận được văn bản của một số sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch vừa có công văn 979/TCDL-LH hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Theo Quyết định số 23/2021/ QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn viên du lịch được hỗ trợ cần phải có đủ điều kiện: Có thẻ hướng dẫn viên du lịch theo quy định của Luật Du lịch; có hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành hoặc doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch hoặc là hội viên của tổ chức xã hội - nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch đối với hướng dẫn viên du lịch quốc tế và hướng dẫn viên du lịch nội địa... Mức hỗ trợ cho đối tượng này là 3.710.000 đồng/người bằng phương thức chi trả 1 lần.

Theo quy định tại Điều 32, Quyết định 23, mức hỗ trợ cho hướng dẫn viên sẽ là 3.710.000 đồng/người và trả 01 lần cho người lao động.

Theo Hội Hướng dẫn viên du lịch Việt Nam, hiện có khoảng 28.000 hướng dẫn viên đã được cấp thẻ hành nghề, song có đến 90% lao động tự do và có rất ít hướng dẫn viên là hội viên của Hội. Theo hướng dẫn của Tổng cục Du lịch, đối tượng được hỗ trợ là hướng dẫn viên quốc tế, hướng dẫn viên nội địa, hướng dẫn viên tại điểm có thẻ hướng dẫn viên du lịch còn thời hạn tại thời điểm nộp hồ sơ, không phân biệt chức vụ trong doanh nghiệp hoặc tổ chức quản lý khu du lịch, điểm du lịch, chưa được hưởng chính sách hỗ trợ khác theo quy định tại Quyết định số 23 và chính sách hỗ trợ tại địa phương năm 2021.

Cách thức, thời gian và địa điểm thực hiện: hướng dẫn viên du lịch có nhu cầu hỗ trợ gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Du lịch hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể Thao và Du lịch là nơi cấp thẻ cho hướng dẫn viên du lịch. Thời gian tiếp nhận hồ sơ đến ngày 31.1.2022. Hồ sơ đề nghị theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 33 của Quyết định 23.

Về điều kiện hợp đồng lao động ký với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn được Tổng cục Du lịch giải thích là những doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế và doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa được công bố trên trang web: http://quanlyluhanh.vn.

Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch là doanh nghiệp cho thuê lại lao động, được thành lập và hoạt động tại Nghị định số 145/2020/NĐ-CP quv định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Bộ Luật lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động. Danh sách doanh nghiệp cho thuê lại lao động được công bố trên trang web: http://thuelailaodong.molisa.gov.vn/HomePage.aspx.

Hiện cả nước mới có 36 tỉnh thành cập nhật danh sách doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa. Do đó, Tổng cục Du lịch đề nghị Sở quản lý du lịch của 27 tỉnh thành còn lại cập nhật danh sách doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa trước ngày 6/8 trên trang web quanlyluhanh.vn của Tổng cục Du lịch.

Theo Điều 33 của Quyết định 23/2021/QĐ-TTg về hồ sơ đề nghị, bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu của một trong các giấy tờ sau đây: Bản sao hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành hoặc doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch có hiệu lực trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2020 đến thời điểm nộp hồ sơ; Thẻ hội viên của tổ chức xã hội - nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch.

Liên quan đến thẻ hội viên của tổ chức xã hội nghề nghiệp về hướng dẫn viên, Tổng cục Du lịch hướng dẫn là thẻ hội viên còn thời hạn sử dụng tại thời điểm nộp hồ sơ.

Trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định 23, nếu có vướng mắc, các Sở quản lý du lịch địa phương báo cáo về Tổng cục Du lịch qua Vụ lữ hành để tộp hợp báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để xem xét giải quyết.

Theo các chuyên gia về du lịch, với văn bản hướng dẫn như trên, vai trò thẩm định hồ sơ của các Sở quản lý du lịch địa phương có tính quyết định, nhất là liên quan đến điều kiệu về hợp đồng lao động.

(thoidai.com.vn)