Lần đầu tiên trong lịch sử ILO, tất cả thành viên đồng lòng thông qua Công ước Lao động trẻ em

Ngày 4/8, Công ước 182 về các hình thức lao động trẻ em đã được thế giới phê chuẩn, trở thành Công ước được phê chuẩn nhanh nhất trong lịch sử của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) bởi tất cả 187 quốc gia thành viên.

Lần đầu tiên trong lịch sử ILO, tất cả thành viên đồng lòng thông qua Công ước Lao động Trẻ em. (Nguồn: ILO)

Tổng Giám đốc ILO Guy Ryder nhấn mạnh, viêc phê chuẩn Công ước 182 có nghĩa là tất cả trẻ em được bảo vệ hợp pháp chống lại các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất như nô lệ, bóc lột tình dục, sử dụng trẻ em trong xung đột vũ trang hoặc các công việc bất hợp pháp, nguy hiểm khác làm tổn hại sức khỏe, đạo đức hoặc tâm lý của trẻ em.

Lãnh đạo các tổ chức công đoàn quốc tế bày tỏ hoan nghênh quyết định trên, coi đây một lời nhắc nhở mạnh mẽ, kịp thời về tầm quan trọng của các tiêu chuẩn ILO và sự cần thiết của các giải pháp đa phương đối với các vấn đề toàn cầu.

Chấm dứt lao động trẻ em vào năm 2025 dưới mọi hình thức, nằm trong Mục tiêu 8.7 của các Mục tiêu phát triển bền vững, đã được tất cả các quốc gia thành viên Liên hợp quốc thông qua năm 2015. Việc phê chuẩn Công ước 182 thể hiện ý chí của tất cả các quốc gia thành viên ILO để đảm bảo mọi trẻ em, ở mọi nơi, không có lao động trẻ em và các hình thức tồi tệ nhất không có chỗ đứng trong xã hội của chúng ta.

Thành tựu mang tính bước ngoặt này diễn ra chỉ vài tháng trước khi bắt đầu Năm quốc tế xóa bỏ lao động trẻ em vào năm 2021 với mục tiêu nâng cao nhận thức và giúp đẩy nhanh tiến độ về vấn đề này.

ILO ước tính 152 triệu lao động trẻ em trên toàn thế giới, trong đó có 73 triệu trẻ em đang làm việc trong những điều kiện nguy hiểm. Khoảng 70% lao động trẻ em làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp và chủ yếu là do nghèo đói và cha mẹ khó khăn trong việc tìm kiếm công việc tốt.

Công ước 182 là một trong 8 Công ước cơ bản của ILO. Kể từ khi ILO thành lập năm 1919, lao động trẻ em là mối quan tâm cốt lõi. Đây là trọng tâm của một trong những chương trình hợp tác phát triển lớn nhất của ILO - Chương trình quốc tế về xóa bỏ lao động trẻ em (IPEC +) vốn hỗ trợ hơn 100 quốc gia ở tất cả các châu lục.

Tỷ lệ lao động trẻ em và các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất giảm gần 40% từ năm 2000 đến năm 2016 khi tỷ lệ phê chuẩn của Công ước 182 và Công ước 138 (về độ tuổi tối thiểu để làm việc) tăng lên và các quốc gia áp dụng luật pháp và chính sách hiệu quả. Tuy nhiên, tiến độ đã chậm lại trong những năm gần đây, đặc biệt là trong nhóm tuổi trẻ nhất (5-11 tuổi) và ở một số khu vực.

Nguy hiểm hơn, đại dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 bùng phát từ đầu năm đến nay dẫn đến nguy cơ thực sự đảo ngược tiến bộ của nhiều năm và làm gia tăng lao động trẻ em lần đầu tiên sau 20 năm, nếu không có những hành động thích hợp.

TGVN