Lan tỏa yêu thương, chia sẻ từ chương trình "Cả nước chung tay vì người nghèo"

Sau nhiều năm triển khai, chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo” đã tạo sức lan tỏa sâu rộng và nhận được sự ủng hộ nguồn lực trong xã hội góp phần chăm lo cho người nghèo.

Chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo” ngày càng tạo hiệu ứng trong nhân dân về sự quan tâm đến người nghèo

Quyên góp hơn 9.000 tỷ đồng chăm lo cho người nghèo

“Cả nước chung tay vì người nghèo” là chương trình thường niên được tổ chức vào đúng ngày 17/10 (Ngày Quốc tế xóa nghèo và Ngày vì người nghèo Việt Nam). Qua 3 năm triển khai (từ năm 2017-2019), chương trình ngày càng tạo hiệu ứng trong nhân dân về sự quan tâm đến người nghèo, số tiền ủng hộ người nghèo qua Quỹ "Vì người nghèo" và Chương trình an sinh xã hội là 9.656 tỷ đồng.

Năm 2019, Chương trình truyền hình và phát thanh trực tiếp “Cả nước chung tay vì người nghèo” được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các Đài Phát thanh-Truyền hình các địa phương trong cả nước đã tạo sức lan tỏa sâu rộng và nhận được sự ủng hộ nguồn lực trong xã hội góp phần chăm lo cho người nghèo.

Kết quả vận động Quỹ “Vì người nghèo” và Chương trình an sinh xã hội từ 17/10/2019 đến 30/6/2020 đã có 260 doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức, cá nhân ủng hộ và đăng ký ủng hộ với số tiền trên 889 tỷ đồng. Trong đó ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương và nguồn nhắn tin ủng hộ qua Công thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia 1400 được trên 74,5 tỷ đồng; chương trình an sinh xã hội được gần 815 tỷ đồng.

Nguồn kinh phí vận động “Quỹ vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội đã được quản lý, sử dụng minh bạch, đảm bảo hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng thụ hưởng.

Vượt khó khăn do COVID-19 tổ chức “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2020

lan toa yeu thuong chia se tu chuong trinh ca nuoc chung tay vi nguoi ngheo
Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh

Theo bà Trương Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, sự phối hợp tích cực, hiệu quả của Bộ Thông tin và Truyền thông trong triển khai Chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2019 và chương trình an sinh xã hội đã góp phần tạo hiệu ứng trong nhân dân về sự quan tâm đến người nghèo.

Đặc biệt, trong đầu năm 2020, việc phối hợp mở cổng thông tin tiếp nhận kinh phí ủng hộ phòng chống dịch bệnh Covid-19, tạo nguồn lực rất có ý nghĩa nhằm thực hiện nhiệm vụ chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả. Kết quả đó đã tạo thêm nguồn lực để tiếp tục chăm lo tốt hơn đối với hộ nghèo và thực hiện các chương trình an sinh xã hội năm 2019 và những tháng đầu năm 2020.

Chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2020 được tổ chức trong tình hình khó khăn chung của cả nước cũng như các doanh nghiệp và người dân do dịch bệnh Covid-19 gây ra. Bà Trương Thị Ngọc Ánh nhận định việc huy động nguồn lực hỗ trợ người nghèo sẽ gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp để thống nhất hình thức vận động cho Chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2020 phù hợp và đạt hiệu quả thiết thực, nhất là huy động sự đóng góp từ các đơn vị, doanh nghiệp của ngành thông tin và truyền thông để tạo thêm nguồn lực cho Quỹ “Vì người nghèo” và triển khai các chương trình an sinh xã hội.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh mong muốn Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục phối hợp với UBTƯ MTTQ Việt Nam để hoàn thiện nội dung, kế hoạch tổ chức Chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2020 để báo cáo tại buổi làm việc với Chính phủ sắp tới.

thoidai.com.vn