LHQ: Cần bảo vệ quyền lợi của con người trên mạng Internet như trong thế giới thực

Ngày 17/8, Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) đã thông qua một nghị quyết khuyến khích các nước thành viên xem xét tác động của những thay đổi nhanh chóng và quan trọng trong lĩnh vực công nghệ đối với việc đạt các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs).

LHQ tái khẳng định các nước cần bảo vệ quyền lợi của con người trên mạng Internet, trong đó có quyền riêng tư và đặc biệt là bảo vệ trẻ em. (Nguồn: Bestlife)

LHQ hối thúc các nước thành viên và các bên liên quan khác hành động để thu hẹp khoảng cách giữa tri thức và kỹ thuật số, trong đó có sự chênh lệch trình độ kỹ thuật số giữa hai giới; đồng thời cho rằng, cần phổ cập Internet với chi phí phải chăng vào năm 2030.

Nghị quyết nhấn mạnh cần tăng cường và phối hợp tốt hơn các nỗ lực xây dựng năng lực số toàn cầu và hỗ trợ xây dựng năng lực mạnh hơn ở cấp quốc gia.

Bên cạnh đó, LHQ tái khẳng định các nước cần bảo vệ quyền lợi của con người trên mạng Internet tương tự như trong thế giới thực, trong đó có quyền riêng tư và đặc biệt coi trọng công tác bảo vệ trẻ em.

Văn kiện cũng kêu gọi các nước thành viên cân nhắc thông qua hoặc duy trì các điều luật, quy định và chính sách bảo vệ dữ liệu.

Đánh giá sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ có vai trò quan trọng trong đảm bảo an ninh lương thực vào năm 2030, nghị quyết kiến nghị các nước nên áp dụng công nghệ thông tin phù hợp và tiến bộ nhất vào các hệ thống nông nghiệp; tăng cường hợp tác quốc tế nhằm tạo điều kiện tiếp cận, cũng như thúc đẩy đầu tư vào cơ sở hạ tầng, công nghệ, nghiên cứu năng lượng sạch.

(baoquocte.vn)