Lồng ghép bình đẳng giới vào các chính sách hỗ trợ người dân

Vấn đề bình đẳng giới đã được phân tích, lồng ghép trong các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Đây là nội dung được Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thị Hà thông tin tại Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ vừa được Bộ LĐ-TB&XH phối hợp với Ủy ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ tổ chức.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà, đi kèm với việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong các chính sách hỗ trợ là những giải pháp thiết thực bảo đảm quyền lợi và tính đến nhu cầu của mỗi giới. Qua đó, góp phần thúc đẩy bình đẳng giới, rút ngắn khoảng cách về giới trong các lĩnh vực đời sống xã hội.

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thị Hà chia sẻ thông tin tại Hội nghị.

Để thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước về bình đẳng giới, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà đề nghị các cấp, các ngành chú trọng rà soát, đánh giá, triển khai các chính sách hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gặp khó khăn trong đại dịch COVID-19. Tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của các cấp chính quyền và người dân về bình đẳng giới; quan tâm đầu tư bài bản về nhân lực và vật lực cho công tác bình đẳng giới thông qua việc bố trí cán bộ chuyên trách có trình độ chuyên môn.

Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tuyến.

Tại Hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được nghe, phổ biến thông tin về các nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình triển khai Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới 2021-2030, Chương trình phòng ngừa và ứng phó bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025, cũng như Chương trình truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030. Đồng thời, chia sẻ những sáng kiến, cách làm mới, thảo luận giải pháp khắc phục khó khăn, bất cập trong triển khai công tác bình đẳng giới.

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ được tổ chức định kỳ hằng năm, nhằm cung cấp, cập nhật thông tin về chính sách, pháp luật liên quan, định hướng các hoạt động trọng tâm của năm và trang bị kỹ năng cần thiết cho các cán bộ phụ trách, tham mưu về lĩnh vực này của các Bộ ngành Trung ương và địa phương.

(thoidai.com.vn)