Mô hình hay giúp người khuyết tật tự chủ trong thu nhập, gia đình ổn định

“Người khuyết tật (NKT) hoàn toàn có thể tham gia một cách chủ động và toàn diện vào phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu (BĐKH)” là kết quả đã được minh chứng của dự án “Thúc đẩy phát triển hòa nhập của người khuyết tật và xây dựng cộng đồng thích ứng với thiên tai và biến đổi khí hậu tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình” sau hơn 4 năm thực hiện.

Quang cảnh hội thảo “Thúc đẩy phát triển hoà nhập của người khuyết tật và xây dựng cộng đồng thích ứng với thiên tai và biến đổi khí hậu”.

Mô hình mà dự án xây dựng đã thay đổi toàn diện cách nhìn của cộng đồng và chính quyền về vai trò của NKT trong phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu (BĐKH), khi họ thấy NKT đặc biệt là NKT nữ có thể tự quản lý được sinh kế của mình theo hướng bền vững và thích ứng với BĐKH, có thể chủ động tham gia lập kế hoạch phòng chống thiên tai và BĐKH cấp địa phương, thực hiện và giám sát thực hiện các kế hoạch ấy.

Trong mô hình này, các hợp tác xã may hay nuôi ong... do NKT và gia đình họ làm chủ đã được trang bị các kỹ năng cần thiết để có thể tự tin phát triển bền vững trong thị trường kể cả sau khi dự án kết thúc. Hơn 1,5 tỷ đồng đã được trao để xây dựng và phát triển ba hợp tác xã. Nhiều hỗ trợ được trao bằng tiền mặt, tập huấn, kết nối thị trường, trang thiết bị sản xuất để sau ba năm thành lập, 133 thành viên của HTX đều đi từ không đến có thu nhập từ 800.000 đồng đến 3 triệu đồng/người/tháng, từng bước tự chủ về kinh tế cho mình và gia đình mình.

Nhà báo Tạ Việt Anh - Chủ tịch HĐQL Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV) phát biểu khai mạc sự kiện.

Nhà báo Tạ Việt Anh, Chủ tịch HĐQL Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV) nhấn mạnh rằng: “AFV có nhiều dự án lớn ở khắp vùng miền của đất nước. Tuy nhiên, đây là dự án đầu tiên AFV có nhiều hoạt động đòi hỏi kỹ thuật chuyên sâu và có sự cộng tác với nhiều bên liên quan. Sau 4 năm triển khai dự án, điều đọng lại là câu chuyện về sinh kế cho người khuyết tật, đặc biệt phụ nữ khuyết tật, diện nghèo, diện cận nghèo, dân tộc thiểu số. Với hoạt động trong khuôn khổ dự án xây dựng sinh kế, họ đã có thể tự chủ được nguồn thu nhập từ bản thân, giúp gia đình ngày càng ổn định. Vì vậy, càng ngày tự tin hơn, xóa bỏ mặc cảm và cảm nhận tốt hơn về cộng đồng xã hội.”

Các ý kiến tại hội thảo khẳng định trách nhiệm của cộng đồng và chính quyền trong hỗ trợ NKT hòa nhập và thích ứng trong phòng chống thiên tai và BĐKH. Các khóa tập huấn, trợ giúp tâm lý và pháp lý, hoạt động tạo thu nhập của dự án đã hỗ trợ trực tiếp cho hơn 2.500 NKT và gia đình ở huyện Nho Quan có một cuộc sống hài hòa ổn định và có tiếng nói mạnh mẽ trong cộng đồng.

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Văn Hồi phát biểu tại hội nghị.

Ông Nguyễn Văn Hồi, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về NKT Việt Nam cho biết: Giai đoạn mới 2021-2025, Bộ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tổ chức, rà soát, đánh giá lại các chương trình liên quan đến công tác cứu trợ thiên tai khẩn cấp, hỗ trợ, hoàn thiện xây dựng các chương trình cho phù hợp trong bối cảnh đại dịch bị ảnh hưởng kép – NKT vừa ảnh hưởng bởi đại dịch, vừa ảnh hưởng bởi thiên tai. Cơ quan phòng chống thiên tai các cấp tăng cường dự trữ nguồn lực, đặc biệt trang thiết bị cứu hộ cứu nạn và cần được duy tu bảo dưỡng thường xuyên.

(thoidai.com.vn)